Liiketoimintamallit metsätaloussektorilla – mitä ja miksi?

Liiketoimintamallilla tarkoitetaan usein tapaa, jolla yritys tuottaa toiminnallaan arvoa. FOBIA-projektin tavoitteena on parantaa metsäpalveluyrityksien kilpailukykyä edistämällä innovatiivisten liiketoimintamallien kehitystä osanottajamaissa. Liiketoimintamallien kehittäminen on erityisen tärkeää Ruotsissa, jossa metsäsektorin vetovoima ja metsäalan palveluyritysten kannattavuus ovat heikkoja. Siksi monet yritykset eivät pysty investoimaan ja kehittämään toimintaansa. Toisaalta alalla on myös menestyjiä, mutta menestyksen ja yrityksen liiketoimintamallin yhteyksiä ei juuri tunneta. Kartoittamalla ja vertailemalla yritysten liiketoimintamalleja voidaan saada selville, kuinka yritykset luovat arvoa. …