Aina on varaa parantaa

Kun mahdollisuus osallistua FOBIA-hankkeeseen avautui, Riverian Valtimon metsäkonekoulu innostui erityisesti sen kansainvälisyydestä. – Olemme kehittäneet metsäkoneenkuljettajille osaamiskartoituksen ja työmenetelmäkoulutuksen. Tavoitteena on lisätä kuljettajien työn tehokkuutta järjestelmällisyyden kautta. Sen myötä kannattavuus kohenee. FOBIAn puitteissa viemme konseptin kokeiltavaksi Skotlantiin, Irlantiin ja Ruotsiin, kertoo koulutuspäällikkö Mikko Saarimaa. Osaamiskartoituksessa saatuja tuloksia peilataan suomalaiseen metsäkonekuljettajan ammattitutkinnon vaatimuksiin. – Moni kuljettaja on toiminut alalla useita vuosia ja välillä on hyvä pysähtyä ja arvioida toimintatapoja. Autamme myös …

Uusi työkalu liiketoimintamallien analysointiin

Ruotsin maatalousyliopiston metsätalouden opiskelija Filip Benjaminsson esitteli maaliskuussa maisteritutkielmansa tuloksia. Hän kehitti työkalun metsäpalveluyritysten liiketoimintamallien kartoittamiseen ja vertailuun. Liiketoimintamalli – mikä se on? Liiketoimintamalli kuvaa, miten yritys toimii. Se koostuu useasta osasta, jotka kertovat esimerkiksi sen, minkä tyyppisiä asiakkaita palvellaan, mitä tuotteita tai palveluja heille tarjotaan ja miten ne tuotetaan ja toimitetaan sekä mitä tuloja ja kustannuksia tämä tuo yritykselle. Tutkielmassaan Benjaminsson jäsensi asiaa ​​Alexeander Osterwalderin ja Yves Pigneurin kehittämällä …

Pienet kannattamaan!

Kuva: Saku Ruusila/Riveria, Valtimo Rungot sujahtavat pinoon kuin taikasauvan heilautuksella, ja jälleen on yksi leimikko hoidettu tien varteen. Metsäbiotaloudessa tehdään tällä hetkellä suuria investointeja ja puulle riittää kysyntää. Investoinnit ja kasvu eivät kuitenkaan ole yltäneet pieniin metsäkoneyrityksiin. Kannattavuus on usein heikoissa kantimissa ja osaavasta työvoimasta on paikoittain pulaa. – Liikevaihdoltaan alle puolen miljoonan euron metsäkoneyritysten tuloskunto on heikko, kertoo FOBIA-hankkeen koordinaattori Paula Jylhä Luonnonvarakeskuksesta. Yli puolet Suomen puunkorjuuyrityksistä kuuluu liikevaihdoltaan …

Kiireiset ajat edessä – metsäsektori kasvaa Irlannissa

Laois Sawmills Ltd. toimii keskellä Irlantia. Sahan raakapuun käyttö nousee seuraavien kolmen vuoden aikana 100 000 kuutiometristä 250 000 kuutiometriin, ja lisäys tulee yksityismetsistä. Sahan hankintapäällikkö John Kelly varmistaa raaka-aineen saannin. Keskustelimme hänen kanssaan myös Irlannin metsäsektorin kasvusta. Millaista liiketoimintaa Laois Sawmills harjoittaa? Sahalla käsitellään vuodessa 100 000 kuutiometriä kuormalavapuuta. Lisäksi 5 000–6 000 kuutiometriä kuitupuuta käytetään polttoaineena. (Kuormalavapuulla tarkoitetaan tukkeja, joiden vähimmäisläpimitta on 14 cm ja pituus 2,5–3,7 m. …

Metsäkonedatasta tukea johtamiseen – testaa demosovellusta!

Projektissa rakennetaan käytännön työkaluja metsäkoneyritysten toiminnallisen tehokkuuden kehittämiseen. Metsäkoneiden käytönseurantatiedostojen (mom-tiedostot) lukuun tarkoitettu ohjelma on työn alla, mutta sitä voi jo testata.  Vapaasti kaikkien saataville tulevaa web-sovellusta voidaan tutkimuksen lisäksi hyödyntää mm. metsäkoneiden seurantaan ja liiketoiminnan ohjaamiseen tarkoitetuissa sovelluksissa. Ohjelmaa pääsee testaamaan klikkaamalla seuraavaa linkkiä: FOBIA StanForD2010 parser. Sovellukseen lisätään uusia ominaisuuksia työn edetessä. Suunnittelemme parhaillaan datan ulosvientiformaattia. Markku Koistinen ottaa vastaan siihen liittyvää palautetta ja vastaa sovellukseen liittyviin kysymyksiin. …

Auta metsäalaa vastaamaan digitalisaation haasteisiin – vastaa kyselyyn!

Digitalisaatio tuo metsäalalle sekä mahdollisuuksia että haasteita. Yksi FOBIA-hankkeen tavoitteita on ratkaista digihaasteita ja auttaa metsäkone- ja metsäpalveluyrittäjiä kehittämällä digipalveluita ja edesauttaa niiden hyödyntämistä parhaalla mahdollisella tavalla. Kysely kartoittaa yrityksen tämänhetkistä tilannetta ja tulevaisuudennäkymiä. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10-15 minuuttia, ja kaikkien halukkaiden vastanneiden kesken arvotaan 100 euron S-ryhmän lahjakortti. Kysely on auki vähintään toukokuun, mahdollisesti pidempäänkin. Kyselyyn pääset tästä linkistä. Lisätietoja: Arto Kettunen, TTS (arto.kettunen at tts.fi)