Havaintoja erilaisten metsäpalveluyritysten liiketoimintamalli-innovaatioista

FOBIA-projektin yhtenä tavoitteena oli lisätä ymmärrystä metsäalan palveluyritysten liiketoimintamalleista ja kehittää toimialaa sen avulla. Liiketoimintamalli kuvaa sitä, miten yritykset tuottavat, markkinoivat ja toimittavat tavaroita tai palveluita asiakkailleen. Liiketoimintamalli-innovaatiolla tarkoitetaan uutta tapaa järjestää ja hallita yrityksen liiketoimintaa. Hyvä tuote tai palvelu on tärkeä, mutta aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että tapa tuottaa niitä voi olla kannattavuuden kannalta vielä tärkeämpää. Kahdella samaa tuotetta tai palvelua tarjoavalla yrityksellä voi olla suuria eroja kannattavuudessa. FOBIA-projektissa …

Hyödyksi yrittäjälle sekä kuskille, osallistujat kertovat – palaute kannustaa jatkamaan auditointeja

Luke ja Riveria toteuttivat puhelinhaastattelututkimuksen FOBIA-projektin aikana auditointeihin osallistuneiden suomalaisten hakkuukone- ja kuormatraktorikuljettajien parissa. Haastattelun tarkoituksena oli selvittää kuinka hyvin auditoinnissa annettu koulutus oli omaksuttu. Auditointeja tehtiin projektin aikana myös Irlannissa ja Skotlannissa, mutta nämä kuljettajat rajattiin haastattelun ulkopuolelle, koska paikalliset työmenetelmät ja -ympäristöt erosivat merkittävästi tyypillisestä suomalaisesta puunkorjuusta. Haastattelun yhtenä tavoitteena oli selvittää auditointien pitkäaikaisvaikutuksia. Haastattelut tehtiin tammikuussa 2020, kun taas auditoinnit oli toteutettu noin vuosi tai puolitoista vuotta …

Johtamistaitojen ja liiketoimintaosaamisen kehittäminen on helppoa: testaa Boost Site -portaalia

Metsäpalveluyritysten liiketoiminnan johtamisen verkko-opiskeluun tarkoitettu Boost Site -e-oppimisympäristö on suunnattu sekä puunkorjuu- että muille metsäalan yrityksille. Kiireiset ammattilaiset voivat nyt ajasta ja paikasta riippumatta perehtyä tuottavuuden parantamiseen, liiketoimintamalleihin, johtamiseen ja moneen muuhun teemaan. E-oppimisen asiantuntijat ja sidosryhmät jakoivat tietoja ja kokemuksia digitaalisista alustoista ja oppimisesta seminaarissa, joka pidettiin Vuokatissa helmikuun alussa. Seminaarissa esiteltiin myös metsäpalvelu- ja puunkorjuualan yrityksille suunnattu e-oppimisalusta Boost Site, joka on käytettävissä kolmella eri kielellä: englanniksi, ruotsiksi …

Pienet yritykset kuilun partaalla – puunkorjuuyritysten menestystekijöitä kartoitettiin

Metsäkoneyritykset ovat olleet vaikeuksissa jo pitkään. Huonot korjuukelit, työtaistelut ja puun kysynnän lasku ovat vieneet monet kuilun reunalle. Pienten yritysten tilanne on huolestuttavin, sillä monilta puuttuu puskurit vaikeiden aikojen varalle. Luonnonvarakeskus on etsinyt FOBIA-projektissa vastausta siihen, miksi toiset menestyvät ja toiset eivät. Asiaa selvitettiin metsäkoneyrittäjien haastattelujen ja julkisen tilinpäätösaineiston avulla. Yritykset jaettiin liikevaihdon mukaan kolmeen luokkaan. Pienimpien liikevaihto oli alle 0,6 miljoonaa euroa, keskikokoisilla 0,6–2 miljoonaa euroa ja suurimmilla yli …

Yrittäjät puun ja kuoren välissä – miltä näyttää puunkorjuuyritysten huominen?

Monia puunkorjuuyrityksiä piinaa heikko kannattavuus, työvoiman saatavuuden ongelmat tai vajavainen liiketoimintaosaaminen. Keinoja niiden taklaamiseksi löytyy – näitä esiteltiin FOBIA-projektin Metsäkoneyrittäjyys 2020 -seminaarissa, joka järjestettiin 5. helmikuuta Vuokatissa. Seminaaritallenteisiin ja -materiaaleihin pääset käsiksi artikkelin lopussa olevista linkeistä. Suuret korjuumäärät eivät takaa leveämpää leipää Vuosi 2018 oli puunkorjuun ennätysvuosi Suomessa. Monessa puunkorjuuyrityksessä tehtiin töitä kelloon katsomatta, mutta viivan alle ei silti jäänyt juuri sen enempää kuin kehnompanakaan vuonna, kertoi Timo Makkonen Koneyrittäjien …

Metsäkoneyrittäjyys 2020 -seminaarin esitykset ja esitysmateriaalit nyt nähtävillä!

FOBIA-hankkeen loppuseminaari Metsäkoneyrittäjyys 2020 järjestettiin 5.2.2020 Vuokatissa. Paikalla oli lähes satapäinen yleisö puunkorjuu- ja muita metsäalan yrittäjiä ja metsäammattilaisia. Kukin esitys on nähtävillä omana videoklippinään Youtube-soittolistalla. Katso kiinnostavimmat ja tutustu päivän materiaaleihin – kaikkien esitysten materiaalit löydät tästä: Metsäkoneyrittäjyys 2020 -seminaarin esitykset.

Tervetuloa FOBIA-projektin Metsäkoneyrittäjyys 2020 -tulosseminaariin!

Miten puunkorjuuyrityksillä menee Suomessa ja muualla? Miksi toiset menestyvät ja toiset eivät? Miten liiketoimintaosaamista voi kehittää, kun aika ei riitä ja kurssipaikat ovat kaukana? EU:n NPA-ohjelman rahoittamassa FOBIA-projektissa on etsitty vastauksia näihin kysymyksiin ja rakennettu metsäkoneyrittäjille ja muille metsäalan palveluyrityksille suunnattuja koulutussisältöjä, joihin pääsee käsiksi ajasta ja paikasta riippumatta. Tule kuuntelemaan tuloksia ja keskustelemaan päivänpolttavista kysymyksistä Vuokattiin 5.2.2020! Palautetta on luvassa puunkorjuualan raskaan sarjan asiantuntijoilta. Lavalle nousee myös historioitsija Teemu …

Uusi raportti metsätalouden palveluyritysten yhtäläisyyksistä ja eroista neljässä maassa

Uusi FOBIA-projektssa valmistunut raportti esittelee metsäkone- ja metsäpalveluryitysten tilaa Suomessa, Skotlannissa, Irlannissa ja Ruotsissa. Siinä kerrotaan mm. yritysten palveluista, kone- ja henkilöstöresursseista, asiakassuhteista ja kehitystarpeista. Raportissa analysoidaan myös yritysten taloudellista tilannetta. Selvitys on tehty tutkijoiden ja metsäalan asiantuntijoiden yhteistyönä. Työtä on koordinoinut tutkijatohtori Thomas Kronholm Ruotsin maatalousyliopistosta (SLU). Thomasia ja hänen skottikollegaansa Euan Bowditchia Inverness Collegesta pyydettiin vastaamaan joihinkin työhön liittyviin kysymyksiin. Euan Bowditch (vas.) ja Thomas Kronholm (oik.) Mitä …

Viikonloppu vieremäläistyyliin – BOOST Siten pilotointi käynnistyi Ponsse-leidien kanssa

Ensimmäinen FOBIA BOOST Site –oppimisalustan pilottiryhmä käynnistettiin lokakuussa Ponssen päämajassa Vieremällä. Kohderyhmänä olivat Ponsse Ladyt, 12 aktiivista ja kokenutta naista, jotka osaltaan kannattelevat perheidensä puunkorjuuyrityksiä. Päivän emäntänä toimi Tiina Nissinen Ponsselta. Päivä käynnistyi uuden Ponsse Manager –sovelluksen käyttökoulutuksella. Ponsse Manager on toimintojen hallinnointijärjestelmä metsäkoneyrittäjille. Se on StanForD2010-yhteensopiva, joten se sopii kalustonhallintaan ja yrityksen suorituskyvyn parantamiseen. Myös datan käsittely ja siirto muihin tarkoituksiin onnistuu. Tämän jälkeen ryhmä pääsi vierailemaan koneiden testilaboratorioon. …

”Tällä alalla ei ratkaise sukupuoli vaan osaaminen”

”Metsäalalla sukupuoli ei ole työllistymisen tai uran esteenä. Sen sijaan taidot, asenne ja oma-aloitteisuus vievät eteenpäin – niin miehiä kuin naisia”, toteaa kehityspäällikkö Eila Lautanen Työtehoseurasta. Eila Lautanen saa näkemykselleen tukea niin kovista faktoista kuin omasta opiskelu- ja työkokemuksestaan metsäalalla yli neljän vuosikymmenen ajalta. Hän on suorittanut alan tutkintoja kaikilla tasoilla ja työkokemusta on kertynyt aina metsurista metsänhoitajaan, ja metsätyönopettajasta metsäkonealan kehityspäällikköön. – En ole missään vaiheessa törmännyt sukupuolirooliajatteluun koulutuksessa …