Pohjois-Ruotsissa metsätalouden palveluyritykset pieniä ja koneet suuria – kannattavuus vaihtelee

Pohjois-Ruotsissa toimivista metsätalouden palveluyrityksistä voidaan erottaa neljä erilaista ryhmää, kertoo Ruotsin maatalousyliopistossa tehty maisterintutkielma. Ne ovat puunkorjuuyrityksiä (LC), metsänhoitopalveluita tuottavia yrityksiä (SC), muihin kuin puunkorjuuseen tai metsänhoitoon keskittyviä yrityksiä (esimerkiksi metsäsuunnittelu, ojitus, puun haketus ja koneiden siirrot; OFSC) tai monialaisia ​​palveluja tuottavia yrityksiä (CFSC). Metsänhoitajaksi opiskelevan Ida Larssonin opinnäytetyö Pohjois-Ruotsin metsäpalveluyritysten liiketoimintamallien tutkimus ja analyysi sekä liiketoimintamallin vaikutus kannattavuuteen tehtiin osana FOBIA-projektia. Aineisto kerättiin marraskuussa 2018 kyselylomakkeella Norrbottenin, Västerbottenin, Västernorrlandin …

Työn laatu ja maine vahvuutena metsäkoneyrittäjillä – aliyrittäjät ahtaalla

Yrityksen koko ja kannattavuus kulkevat usein käsi kädessä. Monilla pienillä metsäkoneyrityksillä menee heikosti, vaikka niiden joukossa on myös hyvin menestyviä. Suurimmillakin yrityksillä sijoitetun pääoman tuotto on yleensä korkeintaan tyydyttävällä tasolla, pienemmillä se on välttävä tai jopa heikko. Nämä asiat selviävät Luken tutkimuksesta, jossa haastateltiin itä- ja pohjoissuomalaisia metsäkoneyrittäjiä ja selvitettiin heidän omistamiensa osakeyhtiöiden taloudellista tilaa julkisen tilinpäätösaineiston avulla. Yritykset jaettiin kolmeen kokoluokkaan vuosien 2012 – 2016 mediaaniliikevaihdon mukaan: Pienet Keskisuuret …

Koneellisessa hakkuussa tuottavuusharppaus

Luonnonvarakeskuksen tiedote 16.5.2019 Koneellisen hakkuun tuottavuus on kohentunut 1990-luvun alkuun verrattuna huomattavasti. Harvennushakkuilla tuottavuus on kasvanut päätehakkuita enemmän. Tämä käy ilmi Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimuksesta, joka perustuu vuosina 2014–2017 kerättyyn hakkuukonekonedataan. Tutkimuksessa selvitettiin muun muassa korjuuolosuhteita, koneiden ajankäytön rakennetta, hakkuun tuottavuutta ja polttoaineen kulutusta. Hakkuutähteiden kasaaminen alentaa tuottavuutta Hakkuutähteen prosessointi kasoihin myöhempää keruuta varten alensi tuottavuutta noin kymmenellä prosentilla.  Työskentelytavan mukauttaminen hakkuutähteen talteenottoa varten alensi tehotuntituottavuutta kuusivaltaisilla avohakkuilla noin kymmenellä prosentilla. …