Tervetuloa FOBIA-projektin Metsäkoneyrittäjyys 2020 -tulosseminaariin!

Miten puunkorjuuyrityksillä menee Suomessa ja muualla? Miksi toiset menestyvät ja toiset eivät? Miten liiketoimintaosaamista voi kehittää, kun aika ei riitä ja kurssipaikat ovat kaukana? EU:n NPA-ohjelman rahoittamassa FOBIA-projektissa on etsitty vastauksia näihin kysymyksiin ja rakennettu metsäkoneyrittäjille ja muille metsäalan palveluyrityksille suunnattuja koulutussisältöjä, joihin pääsee käsiksi ajasta ja paikasta riippumatta. Tule kuuntelemaan tuloksia ja keskustelemaan päivänpolttavista kysymyksistä Vuokattiin 5.2.2020! Palautetta on luvassa puunkorjuualan raskaan sarjan asiantuntijoilta. Lavalle nousee myös historioitsija Teemu …

Uusi raportti metsätalouden palveluyritysten yhtäläisyyksistä ja eroista neljässä maassa

Uusi FOBIA-projektssa valmistunut raportti esittelee metsäkone- ja metsäpalveluryitysten tilaa Suomessa, Skotlannissa, Irlannissa ja Ruotsissa. Siinä kerrotaan mm. yritysten palveluista, kone- ja henkilöstöresursseista, asiakassuhteista ja kehitystarpeista. Raportissa analysoidaan myös yritysten taloudellista tilannetta. Selvitys on tehty tutkijoiden ja metsäalan asiantuntijoiden yhteistyönä. Työtä on koordinoinut tutkijatohtori Thomas Kronholm Ruotsin maatalousyliopistosta (SLU). Thomasia ja hänen skottikollegaansa Euan Bowditchia Inverness Collegesta pyydettiin vastaamaan joihinkin työhön liittyviin kysymyksiin. Euan Bowditch (vas.) ja Thomas Kronholm (oik.) Mitä …

Viikonloppu vieremäläistyyliin – BOOST Siten pilotointi käynnistyi Ponsse-leidien kanssa

Ensimmäinen FOBIA BOOST Site –oppimisalustan pilottiryhmä käynnistettiin lokakuussa Ponssen päämajassa Vieremällä. Kohderyhmänä olivat Ponsse Ladyt, 12 aktiivista ja kokenutta naista, jotka osaltaan kannattelevat perheidensä puunkorjuuyrityksiä. Päivän emäntänä toimi Tiina Nissinen Ponsselta. Päivä käynnistyi uuden Ponsse Manager –sovelluksen käyttökoulutuksella. Ponsse Manager on toimintojen hallinnointijärjestelmä metsäkoneyrittäjille. Se on StanForD2010-yhteensopiva, joten se sopii kalustonhallintaan ja yrityksen suorituskyvyn parantamiseen. Myös datan käsittely ja siirto muihin tarkoituksiin onnistuu. Tämän jälkeen ryhmä pääsi vierailemaan koneiden testilaboratorioon. …

”Tällä alalla ei ratkaise sukupuoli vaan osaaminen”

”Metsäalalla sukupuoli ei ole työllistymisen tai uran esteenä. Sen sijaan taidot, asenne ja oma-aloitteisuus vievät eteenpäin – niin miehiä kuin naisia”, toteaa kehityspäällikkö Eila Lautanen Työtehoseurasta. Eila Lautanen saa näkemykselleen tukea niin kovista faktoista kuin omasta opiskelu- ja työkokemuksestaan metsäalalla yli neljän vuosikymmenen ajalta. Hän on suorittanut alan tutkintoja kaikilla tasoilla ja työkokemusta on kertynyt aina metsurista metsänhoitajaan, ja metsätyönopettajasta metsäkonealan kehityspäällikköön. – En ole missään vaiheessa törmännyt sukupuolirooliajatteluun koulutuksessa …

Näppituntuma ei pärjää konedatalle

Jatkuvasti kehittyvistä konedatan analysointiohjelmista on hyötyä pienellekin yrittäjälle. Suomalaiset metsäkoneyrittäjät ovat kehityksen kärjessä konedatan hyödyntämisessä, sanoo tuotepäällikkö Seppo Kontteli Komatsu Forest Oy:stä. – Muualla maailmassa koneet ovat edelleen enemmän työkaluja. Suomessa ja Ruotsissa ollaan selvästi edellä suunnitelmallisessa konedatan hyödyntämisessä. Muu maailma ottaa yleensä meidän jälkeemme uudet ominaisuudet käyttöönsä, hän sanoo. Enemmän olisi silti tehtävissä. Luonnonvarakeskuksen FOBIA-hankkeen Työtehoseuralla teettämän tutkimuksen mukaan edelleen noin 30 prosenttia suomalaisista metsäkoneyrittäjistä ei pidä konedataa ollenkaan …