Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus (20.12.2014-22.1.2015)

Metsäalaan liittyvät uutiset:

Vain 40 % Venäjän puunviejistä pystyy vahvistamaan puutavaran laillisuuden. 94 prosenttia venäläisistä puunviejistä tuntee EU:n uuden puutavara-asetuksen, mutta vain 40 prosentissa yrityksistä on luotu tarvittavat menettelyt puutavaran laillisuuden vahvistamiseksi, kertoo Venäjän WWF:n, Levada-keskuksen ja OOO NEPConin tekemä kyselytutkimus. Kyselyyn vastasi lokakuussa 2014 sata EU-maihin puuta vievää venäläisyritystä. Alle puolet vastanneista oli sitä mieltä, että EU:n maaliskuussa 2013 voimaan tulleella puutavara-asetuksella voi olla vaikutusta heidän toimintaansa. Toisaalta neljännes vastaajista oli kiinnostunut saamaan lisätietoa ja koulutusta EU:n puutavara-asetuksesta. (Lesnyje vesti)

Venäjä luopuu metsäpalojen sammuttamisesta vaikeapääsyisimmillä alueilla. Venäjän on aika muuttaa suhtautumistaan metsäpalojen sammutukseen ja metsäpalotilanteen arviointiin pelkkien hehtaarimäärien perusteella, ilmoitti metsätalousviraston johtaja, varaministeri Ivan Valentik vuoden 2014 metsäpalokautta käsitelleessä konferenssissa. Valentikin mukaan sammutuksesta on syytä luopua vaikeapääsyisillä ja harvaan asutuilla alueilla, joilla sammutustyö ei ole taloudellisesti mielekästä. Luonnonvara- ja ympäristöministeriö tarkentaa lisäksi kriteerejä, joilla metsäpaloista johtuva alueellinen hätätila julistetaan. Valentikin mukaan viivyttely hätätilan julistamisessa kesällä 2014 vaikeutti palotilannetta huomattavasti muun muassa Irkutskin alueella. (Interfax)