Venäläiset yritykset voivat saada Kaukoidän federaatiopiirin alueella toteuttamilleen metsäalan prioriteetti-investoinneille valtiontukea vuosien 2013-2014 kustannuksiin.

Ehdot täyttäville yrityksille voidaan kompensoida seuraavia prioriteettihankkeiden kustannuksia:

  • metsänkäyttöön liittyvien koneiden ja kulkuneuvojen leasing-maksut (ei aloitusmaksu), 50 % toteutuneista kustannuksista

  • luottojen korot

  • puun ja valmiiden tuotteiden rautatiekuljetus Kaukoidän federaatiopiirin alueella, 90 % toteutuneista kuluista

  • maksut palvelusopimuksista, jotka liittyvät puunkorjuuseen ja valmiisiin tuotteisiin, ml. laivakuljetus

  • organisaation työntekijöiden palkat, ml. palkkiot.

Hallituksen päätöksen tavoitteena on parantaa Kaukoidän federaatiopiirin metsäsektorin kilpailukykyä, houkutella investointeja sekä lisätä puunkorjuuta ja metsäteollisuuden jalostusastetta. Lisäksi sen odotetaan edistävän infrastruktuurin rakentamista ja luovan uusia työpaikkoja. Vuonna 2014 tätä valtiontukea on myönnetty 1,5 miljardia ruplaa.

Lähde: Venäjän hallituksen asetus (5.12.2014 N 1319)