Puunkorjuun ja puukaupan sääntöihin on tullut Venäjällä muutoksia mittauksen, merkinnän ja sääntöjen rikkomusten seurausten osalta.

Heinäkuun 2014 alussa voimaan tulleen lain¹ mukaan puun kuljetuksissa on oltava mukana kuormakirja, jonka muoto ja täyttö säädetään hallituksen määräyksellä. Asiakirjan puuttuminen on lainsäädännön rikkomus, josta saa tammikuun 2015 alusta lähtien hallinnollisen sakon: vastuuhenkilöt 30 000 – 50 000 ruplaa, yritykset 500 000 – 700 000 ruplaa.

Vaatimus koskee puun kuljetusta autolla, rautateitse, vesiteitse tai muulla kulkuneuvolla. Sitä ei sovelleta puun metsäkuljetukseen tai siirtelyyn varastoalueilla, tai kansalaisten omaan käyttöön korjaamalle puulle.

Lain toteuttamista varten otetaan vuoden 2015 aikana käyttöön puukaupan tietojärjestelmä (Jedinaja gosudarstvennaja informatsionnaja sistema utšjota drevesiny EGAIS). Järjestelmässä tulee olemaan reaaliaikainen tieto jokaisesta metsästä pois kuljetettavasta puuerästä. Puukauppaa, mukaan lukien puun vientiä ja tuontia tekevät tahot antavat järjestelmään sähköisen ilmoituksen puukaupasta. Jos ilmoitusta ei anneta ollenkaan, se on myöhässä tai sisältää tarkoituksellisesti virheellistä tietoa, seuraa hallinnollinen sakko: vastuuhenkilöille 5 000 – 20 000 ruplaa; ammatinharjoittajille 7 000 – 5 000 ruplaa; yrityksille 100 000 – 200 000 ruplaa.

Tammikuun 2015 alusta astui voimaan myös hallituksen asetus², jonka mukaan jalojen puulajien (tammi, pyökki, saarni) puutavara on merkittävä yksin kappalein. Vaatimus koskee yrityksiä ja ammatinharjoittajia, jotka vievät ko. puutavaraa Venäjältä. Pakollinen merkintä tehdään ennen ilmoitusta EGAIS-järjestelmään puukappaleeseen kiinnitettävällä lapulla, jossa on oltava asetuksen mukaiset tiedot. Jalopuiden merkintätiedot on oltava luettavissa koneellisesti. Asetuksessa on myös annettu säännöt lappujen numeroinnille, kiinnitykselle ja luennalle.

Uuden lainsäädännön myötä puun korjuu ja ­kauppa muuttuu läpinäkyväksi, laittomat puunkorjaajat pysäytetään ja valvontaa tekevät viranomaiset voivat havaita sääntöjen rikkojat ilman viivettä.

A. Djakov

Luoteis-Venäjän tullihallinto

1) 28.12.2013 No 415-FZ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (Muutoksia Venäjän Federaation metsälakiin ja hallinnollisten rikkeiden lakiin)

2) 4.11.2014 No 1161 «Об утверждении Положения о маркировке древесины ценных лесных пород (дуб, бук, ясень)» (Jalopuulajien (tammi, pyökki, saarni) puutavaran merkitseminen)