Venäjän viranomaisten tilastoportaalissa on julkaistu vuoden 2014 kolmen neljänneksen metsäpalolukuja. Venäjän WWF:n mukaan ensimmäistä kertaa virallisten tilastojen osoittama metsäpalojen määrä 3,14 miljoonaa hehtaaria on lähellä todellista. Venäjän tiedeakatemian satelliittikuviin perustuva arvio on reilut 5 miljoonaa hehtaaria. Aikaisemmin viralliset tilastot antoivat metsäpalojen määräksi enintään 2,5 miljoonaa hehtaaria vuodesta riippumatta, ja ero tiedelaitosten ja kansalaisjärjestöjen esittämiin lukuihin oli paljon suurempi. Esimerkiksi tiedelaitosten arvio vuoden 2010 metsäpalojen laajuudesta oli 6 miljoonaa hehtaaria, kun hätätilaministeriö antoi luvuksi miljoona hehtaaria, Rosstat 1,96 miljoonaa hehtaaria ja Rosleshoz 2,1 miljoonaa hehtaaria.

Vaikka tilanne on muuttunut parempaan suuntaan, ongelmia riittää WWF:n mielestä edelleen. Viranomaiset julkaisevat vuoden aikana vain päiväkohtaisia ajantasaisia metsäpalotietoja, joista ei voi arvioida metsäpalojen kokonaistilanteen vakavuutta tai seurata pinta-alojen kehitystä alueilla. Laajemmat tiedot julkaistaan suurella viiveellä. Viranomaisten tilastoissa ei myöskään hyödynnetä satelliittivalvonnan tietoja, mikä lisää mahdollisuuksia väärentää pinta-aloja. WWF:n mielestä viranomaisten vastuuta todellisen tiedon antamisesta tulisi lisätä. Metsäpalojen pinta-alojen aliarviot johtavat riittämättömään rahoitukseen valtion taholta.

Lähde: Venäjän WWF