Venäjän WWF arvioi puukaupan seurantajärjestelmän (Jedinaja gosudarstvennaja informatsionnaja sistema utšota drevesiny EGAIS) julkisten tietojen vaikutusta laittomien hakkuiden torjuntaan.

Metsäohjelman johtaja Nikolai Šmatkov toteaa, että puukauppaa koskevien tietojen julkaiseminen on positiivinen askel, aikaisemmin vastaavan tiedon hankkiminen oli suuren työn takana. Julkaistavat tiedot eivät kuitenkaan ole riittävän avoimia tehokkaaseen valvontaan ja laittomien hakkuiden torjuntaan.

WWF:n mielestä järjestelmä sisältää tärkeitä osia, mutta sen ongelmana on, että julkiset tiedot kattavat vain metsänkäyttöoikeuden (hakkuusuunnitteen) ja tieto todellisista hakkuumääristä ei ole saatavilla. Koska hakkuusuunnitteet ovat yleensä huomattavasti suuremmat kuin metsänkäyttöilmoituksessa vahvistetut todelliset hakkuut, syntyy mahdollisuus laittomalle puukaupalle.

Jotta EGAIS-järjestelmää voitaisiin hyödyntää tehokkaasti, tulisi julkisesti saatavilla olevan tiedon sisältää todelliset metsänkäyttöilmoitusten mukaiset hakkuumäärät sekä viranomaisille raportoidut, metsästä pois kuljetetut puumäärät. Juuri ne osoittavat laillisen metsänkäytön.

Lähde: Venäjän WWF

Aiheeseen liittyen: 1.12.2014 Puukaupan valvontajärjestelmän julkiset tiedot määriteltiin