Puolalaisen Centrozapin 70 prosenttisesti omistaman OOO CentroWoodKom-yhtiön investointihanke on hyväksytty Komin tasavallan ensisijaisten metsäteollisuus-hankkeiden joukkoon, tiedottaa yhtiö. Hyväksynnän myötä CentroWoodKom ja välillisesti myös Centrozap saavat 49 vuodeksi vuokralle 600 000 hehtaaria metsää, josta on mahdollista korjata 1,8 miljoonaa kuutiota puuta ja jalostaa tukkipuuta 0,8 milj. kuutiota vuodessa.

Prioriteetti-investoinnin statuksen saaminen oli edellytys puunjalostuskeskuksen rakentamiselle. Vuosina 2008 – 2011 toteutettavan hankkeen kustannusarvio on 77 milj. euroa.

Aikaisemmin pääasiassa metallien parissa toimineelle yhtiölle puunjalostus on uusi suuntaus.

Lähde: Centrozap