Federaation valtionomaisuuden hallintovirasto (Rosimuschestvo) yrittää palauttaa valtiolle Arkangelin sellu- ja paperitehtaan osakkeet. Tehtaan enemmistöosakas Vladimir Kruptshak jäi parlamenttivaaleissa ilman edustajanpaikkaa ja piileskelee nyt Ukrainassa.

Osakeasiaa on hiljattain käsitelty Moskovan välimiesoikeudessa. Rosimuschestvo vaatii Kruptshakin valvomalta Pulp Mill Holdingilta 20 % sellu- ja paperitehtaan osakkeita vahingonkorvauksena yrittämättä osoittaa, että juuri nuo osakkeet on kavallettu valtiolta. Jos oikeus hyväksyy kanteen, on kysymyksessä ennakkotapaus, joka helpottaa huomattavasti omaisuuden ulosottoa ja uudelleenjakoa.

Rosimuschestvon juristin mukaan hallintovirasto vaatii 20 % Arkangelin sellutehtaan osakkeista korvauksena vahingosta, jonka taustalla on joukko henkilöitä. Mutta korvaus toivotaan saatavan nimenomaan osakkeina eikä rahana. Riidanalaiset osakkeet, joiden arvo tällä hetkellä on 50-60 miljoona dollaria, valtio sijoitti OAO Severnaja tsellulozan perustamispääomaan. Yhtiön osakkaina olivat myös Vladimir Kruptshak ja Vasili Runov, jotka saivat 30 % yhtiön osakkeista kumpikin. Valtiolle jäi 40 %. Mutta 1994-1995 Severnaja tselluloza myi 20 % Arkangelin sellutehtaan osakkeista ulkomaisille yhtiöille siten, että osakkeet päätyivät Pulp Mill Holdingille.

Rosimuschestvon mukaan vahingonaiheuttajia ovat Kruptshak, Runov, itävaltalainen Wilfried Heinzel, saksalaiset Conrad Jacobson ja Jacob Jurgensen Papier und Zellstoff GmbH sekä entinen Arkangelin alueen omaisuudenhallintokomitean puheenjohtaja Grigori Perfilov, jotka kaikki ovat jutussa mukana kolmansina henkilöinä.

Lähteet:
Rosimushtshestvon lehdistökatsaus, alkuperäinen lähde Kommersant