Kostroman aluehallinto ja ASPEK ovat tehneet aiesopimuksen 2 miljardin euron sellu- ja paperitehdas- sekä sahainvestoinneista Manturovon kaupunkiin.

Sellu- ja paperitehtaan suunniteltu tuotantokapasiteetti on 800 000 tonnia markkinasellua ja 500 000 tonnia paperia vuodessa. Sahan on laskettu tuottavan
300 000 – 500 000 kuutiota sahatavaraa vuodessa. Saha saataneen käyttöön 2009 ja sellutehdas 2011.

Marraskuussa 2007 ASPEK avasi Solomannin sahan Karjalaan. ASPEK-ryhmään kuuluu yli 10 yritystä eri toimialoilta (öljynjalostus, rakentaminen, autokauppa). Työntekijöitä on yli 2 400.

Lähde: ASPEK