Venäjän hallituksen puheenjohtaja V. Zubkov ilmoitti Venäjän metsäsektorin kehittämiseen keskittyneen kansainvälisen konferenssin yhteydessä, että hallitus on valmis tukemaan metsäinfrastruktuurin ja metsäautoteiden rakentamista. Investointirahasto on varannut tähän noin 1 mrd. ruplaa, jonka turvin pystytään rakentamaan 250 – 300 km metsäautoteitä joka alueelle. Zubkov totesi, että jos alueet pystyvät esittämään suunnitelmansa nopeasti, rahat on saatavissa jo tänä vuonna.

Muita tavoitteita ovat sertifioida metsät kansainvälisten standardien mukaan, perustaa luotettava puutavaran alkuperän ja kuljetusten seurantajärjestelmä laittomien hakkuiden estämiseksi ja saada viimeisteltyä ”Venäjän metsäsektorin kehitysstrategia vuoteen 2020 asti”.

Zubkov kertoi, että investoinnit Venäjälle ovat lisääntyneet. Viime vuonna ulkomaisia investointeja tehtiin yli 80 mrd. dollarin arvosta, mikä on kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 2006. Metsäteollisuusinvestoinnit lisääntyivät lähes kolmanneksen: vuonna 2007 investoitiin yli 47 mrd. ruplan arvosta ja vuotta aikaisemmin 38 mrd. ruplan arvosta.

Lähde: Venäjän hallituksen www-sivut