Karjalan päämies Sergei Katanandov esitteli Karjalan metsäsektorin tilannetta Venäjän hallituksen metsäteollisuuden kehittämisneuvoston kokouksen yhteydessä järjestetyssä kansainvälisessä konferenssissa 12.3. Moskovassa.

Katanandovin mukaan Karjalassa investoitiin metsäteollisuuteen viime vuonna noin 5 miljardia ruplaa, 36 % enemmän kuin vuonna 2006. Raakapuun vienti Karjalasta ulkomaille on vähentynyt puolella viimeisten kahden vuoden aikana trendin jatkuessa myös tänä vuonna.

Investointien tilanteesta todettiin seuraavaa:
Segezhan sellu- ja paperikombinaatin modernisointia jatketaan. Kontupohjan sellu- ja paperikombinaatissa voidaan käyttää modernisoinnin jälkeen raaka-aineena myös jätepaperia. Petroskoissa käynnistettiin viime vuonna Solomannin sahalaitos. Kostamuksessa aloitti toimintansa ruotsalaisen IKEA:n rakennuttama huonekaluosia tuottava tehdas ”Swedwood Karelia”.

Karjalan tasavallan johtaja puhui tilaisuudessa myös ongelmista. Hän kehotti lisäämään valtion tukea niille investointihankkeille, joiden tavoitteena on jo toimivien laitosten modernisointi. Nykyisin valtio tukee enimmäkseen uusien tuotantoyksiköiden perustamista. Ongelma koskee koko Luoteis-Venäjää, jossa on paljon modernisointia tarvitsevia tehtaita. Metsäteiden rakentaminen on edelleenkin ongelma. Vuonna 2007 Karjalaan rakennettiin vain 260 kilometriä metsäteitä, kun tavoite oli 540 kilometriä.

Lähde: Karjalan hallituksen www-sivut (suomenkielinen)