I de finländska slakterierna slaktades år 2021 sammanlagt 258 500 nötdjur, av vilka kött med ben ficks till en mängd på 86 miljoner kilo. Även om antalet slaktdjur minskade med mer än två procent under tio år, ökade nötköttsproduktionen samtidigt med 6 procent på grund av den ökade genomsnittliga slaktvikten. Motsvarande köttproduktion i EU (27) länder var 6 802 miljoner kilo år 2021, vilket är så gott som 1,5 procent högre än EU-27-produktionen 10 år tidigare. Den finländska produktionen var 1,3 procent av produktionen i EU.

De största nötköttsproducenterna var Frankrike med 1 424 miljoner kilo och Tyskland med 1 072 miljoner kilo. Därefter följde Italien med 748 miljoner kilo och Spanien med 637 miljoner kilo.

Nötköttproduktion i Europa

Produktionen av svinkött i Finland år 2021 uppgick till 176 miljoner kilo och sammanlagt 1,93 miljoner svin slaktades för att uppnå denna mängd. Produktionen av svinkött var 10 procent mindre än 10 år tidigare. Motsvarande köttproduktion i EU (27 länder) var 23 394 miljoner kilo år 2021, vilket är så gott som nio procent högre än 10 år tidigare. Den finländska produktionen stod för 0,75 procent av produktionen i EU27.

De största svinköttsproducenterna var Spanien med 5 180 miljoner kilo och Tyskland med 4 965 miljoner kilo. Därefter följde Frankrike med 2 203 miljoner kilo, Polen med 1 976 miljoner kilo, Danmark med 1 724 miljoner kilo och Nederländerna med 1 719 kilo.

Svinköttproduktion i Europa

År 2021 slaktades i Finland 147 miljoner kilo fjäderfäkött (= 82 miljoner djur). Mängden är 37 % mer än 10 år tidigare. På EU-nivå är inte officiell statistisk information om den sammanlagda mängden producerad fjäderfäkött tillgänglig. Uppskattningen av den mängd fjäderfäkött som produceras i Finland är att den står för över en procent av hela produktionen i EU27.

De största producenterna av fjäderfäkött är Polen med 2 540 miljoner kilo, Frankrike med 1 646 miljoner kilo och Spanien med 1 629 miljoner kilo. Därefter följde Tyskland med 1 588 miljoner kilo och Italien med 1 376 miljoner kilo.

Fjäderfäköttproduktion i Europa

I Finland producerades år 2021 över 1,2 miljoner kilo lammkött. Mängden har ökat med mer än 40 procent på 10 år. På EU-nivå är inte officiell statistisk information om den sammanlagda mängden producerad lammkött tillgänglig. En uppskattning av volymen på lammköttsproduktionen i Finland är att den står för nästan 0,3 procent av lammköttsproduktionen i hela EU27.

De största lammköttsproducenterna var Spanien med 120 miljoner kilo och Frankrike med 82 miljoner kilo.

Lammköttproduktion i Europa

 

Databastabeller


Nötköttsproduktion

Produktion av svinkött

Produktion av fjäderfäkött

Produktion av får- och getkött

 

Bilden i övre kant: Csaba Jansik

Share This