De största styrkorna i den finländska köttproduktionen är djurens hälsa och välbefinnande. I en europeisk jämförelse är djurens sjukdomssituation väldigt bra. Detta är inte enbart tack vare vårt norra läge, utan också ett resultat av ett långsiktigt djursjukdomsbekämpande arbete av aktörerna och myndigheterna inom den finländska köttsektorn. En väldigt liten mängd rester och förbjudna ämnen hittas i våra produkter av animaliskt ursprung.

Fiskesektorns mest betydande styrkor är ett hållbart fiske och en hållbar fiskodling. Det finländska fisket håller på att få flera hållbarhetscertifikat. I och med östersjöfodret är det möjligt att ännu mer ekologiskt odla fisk i Östersjön.

Share This