De finländska livsmedlen hör till världens bästa. Tack vare bra produktionssätt läggs grunden för hög kvalitet redan i primärproduktionen. Särskild uppmärksamhet riktas mot miljöns och djurens välbefinnande. Den finländska maten är ren och hygienen, spårbarheten och ansvarstagandet i hela livsmedelskedjan är av absolut världsklass.

 


Högklassig matproduktion är en konkurrensfördel för Finland

Det är ett känt faktum att på grund av våra små produktionsvolymer och höga produktionskostnader är det inte lönande för den finska livsmedelsproduktionen att konkurrera på marknaden för förmånliga massproducerade livsmedel. För Finland är det viktigare att fokusera på speciella och högt prissatta produkter, eftersom det finns flera faktorer som höjer den finska matens kvalitet och värde. Den finska matproduktionens viktigaste styrkor presenteras på denna webbplats.

Läs hela artikeln här

 


Andra statistiska sammanställningar

Många styrkor i den finländska livsmedelskedjan har dock förblivit okända för konsumenterna och inhemska och utländska köpare. Även om information om produktionssätten i Finland finns, har den internationella dimensionen saknats i det fragmenterade informationsfältet.

Läs mer: Andra statistiska sammanställningar

 


Institut och organisationer

Projektet för webbplatsen Matfakta, som finansieras av jord- och skogsbruksministeriet, utförs som ett samarbete mellan Naturresursinstitutet och Livsmedelssäkerhetsverket. Inom ramen för projektet har information samlats in av nästan 50 sakkunniga från 20 anstalter.

Se listan över ämnen genom att bidragande institut här

 

Bilden i övre kant: Aarno Isomäki