Internationellt sett är situationen för djursjukdomar bra i Finland. I Finland förekommer inte till exempel alla växtskadegörare som är kända i Centraleuropa, vilka skulle kräva besprutning. Den goda sjukdomssituationen beror partiellt på vårt klimat. Hos oss använder vi inte lika mycket bekämpningsmedel som i länder på sydligare breddgrader, vilket syns också i jämförelsestatistiken gällande växtbekämpningsmedel. Å andra sidan har man redan länge bekämpat växtsjukdomar i Finland. Små bekämpningsmedelsrester tyder å sin sida på liten och ansvarsfull användning av bekämpningsmedel i Finland.

Share This