Den finländska mjölk- och äggsektorn förenas av samma styrkor: friska och välmående produktionsdjur och högklassiga produkter. På grund av den goda hälsosituationen är behovet av läkemedelsbehandling liten. Den höga kvaliteten på den finländska mjölken syns också i en nordisk jämförelse. I äggproduktionen förekommer en hög hygiennivå och egenkontroll, varför en salmonellalös situation uppnåtts, vilket är ovanligt i hela Europa.

Share This