En av styrkorna för de finländska grönsakerna och frukterna är de lägre bekämpningsmedelsresterna jämfört med motsvarande produkter i övriga länder. Det finns skäl att i fortsättningen i hållbarhetsgranskningen av grönsaker förutom energianvändningen inkludera också andra omständigheter, såsom vattenanvändningen.

Den finländska naturen och de stora skogarna ger möjlighet till att utnyttja naturprodukter. Finlands styrka och konkurrensfördel utgörs av råvaror såsom bär och svampar av yppersta klass. Storleken på det finländska området för ekologisk insamling är i en egen kategori i världen.

 

Bilden i övre kant: Erkki Oksanen/Luke

Share This