Spannmålsskörden i Finland uppgick år 2016 till sammanlagt 3,6 miljarder kilo. Det är en procent av hela spannmålsskörden i EU (301 miljarder kilo). De största spannmålsproducentländerna var Frankrike med 54 miljarder kilo, Tyskland med 45 miljarder kilo, Polen med 30 miljarder kilo och Spanien med 24 miljarder kilo.

I Finland uppgick veteskörden år 2016 till 824 miljoner kilo. Exakt statistisk information om den sammanräknade veteskörden i EU (28 länder) är inte tillgänglig, men enligt uppskattning står den finländska spannmålsskörden för mindre än en procent av veteskörden i EU. De största veteproducentländerna är Frankrike med 29 miljarder kilo och Tyskland med 24 miljarder kilo. Därefter kommer Storbritannien med 14 miljarder kilo och Polen med 11 miljarder kilo.

Produktion av vete och spelt i Europa

I Finland uppgick rågskörden till 87 miljoner kilo år 2016. På EU-nivå är inte officiell statistisk information om den sammanlagda mängden producerad råg tillgänglig. Det uppskattas att den mängd råg som produceras i Finland står för cirka en procent av hela produktionen i EU. De största rågproducenterna är Tyskland med ungefär tre miljarder kilo (talet inbegriper också annat höstsäd) och Polen med 2,4 miljarder kilo.

Produktion av råg i Europa

I Finland uppgick kornskörden till 1,6 miljoner kilo år 2016. Den sammanräknade kornskörden i EU (28 länder) uppgick år 2016 till sammanlagt 60 miljarder kilo, det vill säga att den finländska kornskörden står för tre procent av hela mängden. De största kornproducenterna var Tyskland med 10,7 miljarder kilo, Frankrike med 10,4 miljarder kilo, Spanien med 9,2 miljarder kilo och Storbritannien med 6,7 miljarder kilo.

Produktion av korn i Europa

I Finland uppgick havreskörden till 1,0 miljarder kilo år 2016. Den sammanräknade havreskörden i EU (28 länder) uppgick år 2016 till sammanlagt 8,1 miljarder kilo, det vill säga att den finländska havreskörden står för nästan 13 procent av hela mängden. Finland var den tredje största havreproducenten år 2016. Den största havreproducenten år 2016 var Polen med 1,4 miljarder kilo, medan Spanien var den näst största med 1,1 miljarder kilo.

Produktion av havre i Europa

 

Databastabeller


Produktion av vete och spelt i Europa

Produktion av råg i Europa

Produktion av korn i Europa

Produktion av havre i Europa

 

Bilden i övre kant: Csaba Jansik

Share This