I Finland uppgick potatisskörden till 562 miljoner kilo år 2022. Detta är 1,22 procent av potatisskörden i hela EU (27 länder), vilken sammanlagt uppgick till 48 824 miljoner kilo.

De största potatisproducentländerna var Tyskland med 10 271 miljoner kilo och Nederländerna med  7 334 miljoner kilo. Därefter följde Frankrike med 6 845 och Polen med 5 500 miljoner kilo. De fyra största ländernas andel av EU:s potatisproduktion var 2022 drygt 65 %.

Produktion av potatis i Europa

 

Databastabell


Produktion av potatis i Europa

 

Bilden i övre kant: Jussi Tuomisto

Share This