I Finland uppgick potatisskörden till 607 miljoner kilo år 2018. Detta är 1,15 procent av potatisskörden i hela EU (28 länder), vilken sammanlagt uppgick till 52 709 miljoner kilo.

De största potatisproducentländerna var Tyskland med 80748 miljoner kilo och Frankrike med 7 863 miljoner kilo. Därefter följde Polen med 7 400 miljoner kilo, Nederländerna med  5 782 miljoner kilo och Storbritannien med 4 969 miljoner kilo.

Produktion av potatis i Europa

 

Databastabell


Produktion av potatis i Europa

 

Bilden i övre kant: Jussi Tuomisto

Share This