Växtskyddsmedlen omfattar (1) herbicider, (2) insekticider, (3) fungicider, (4) molluskicider, (5) tillväxtregulatorer och (6) övriga ämnen. Försäljningen statistikförs som vikten för de verksamma ämnena, i ton. Jämförbara tal[1] fås genom att dela försäljningsvolymen med den tillgängliga jordbruksmarken (Utilised Agricultural Area, UAA). Finland[2] låg på sjätte sista platsen vad gäller försäljning av växtskyddsmedel för jordbruksanvändning per hektar i Europa år 2015.

Försäljning av växtskyddsmedel i olika länder

Källa: egna beräkningar baserade på Eurostat Pesticid försäljningsstatistik [aei_fm_salpest09] och Utnyttjat jordbruksområde (Utilised Agricultural Area, UAA) [apro_acs_a].

Försäljningen av de verksamma ämnen som ingår i växtskyddsmedel för jordbruks- och trädgårdsanvändningen har varierat under de 10 senaste åren mellan 1 480 ton och 1 750 ton. År 2015 var mängden 1 731 ton, vilket var 108 ton mer än under föregående år. Mängden ämnen som är avsedda för bekämpning av ogräs var 1 368 ton och försäljningsandelen uppgick till cirka 80 % av den totala försäljningen av verksamma ämnen. Det mest sålda verksamma ämnet är glyfosat (859 tn).

Försäljningen av växtskyddsmedel som används i skogsbruket har ökat kraftigt i drygt 10 års tid. År 2003 låg andelen för medel som används i skogsbruk på ungefär en procent, då den år 2015 stod för ungefär 60 % av den totala försäljningen av växtskyddsmedel. Bakgrunden till uppgången i försäljningen har varit de ureapreparat som godkänts för bekämpning av rotticka, vilka lanserades på marknaden år 2003.

 

Databastabell


Försäljning av växtskyddsmedel i Europa

 

Referenser


[1] Jämförbarheten försämras i viss mån av att statistiken över de sex huvudgrupperna för vissa växtskyddsmedelgrupper saknas eller är konfidentiella i vissa länder. Inverkan av dessa uppgifter som saknas för totalförsäljningen i EU-28 är dock bara 0,003%. Eurostat – Agri-environmental indicator – consumption of pesticides  Av de åtta länder som ligger högst på listan för år 2015 saknar varje land, med undantag för Norge, försäljningsuppgifter för en till tre huvudgrupper på grund av tillgångsproblem eller konfidentialitet. Dessa brister i informationen gäller växtodlingsgrupperna av mindre volymer (4)-(6) Molluskicider, Tillväxtregulatorer och Andra växtodlingsämnen.  
[2] Enligt Eurostats praxis har det urea som använts i skogssektorn minskats från användningssiffrorna i det finländska jordbruket. Se närmare: Eurostat – Pesticide sales statistics  Figure 4: Pesticide sales by UAA, by country, 2014, länk

 

Bilden i övre kant: Pixabay

Share This