Vauhdikas vuosi hävikkitutkimuksessa lähestyy taas jo perinteeksi käynyttä syyskuun Hävikkiviikkoa. Nyt onkin hyvä hetki kerrata aimo harppauksien etenevää työtä ja kuluvan vuoden huippuhetkiä.

Meillä Suomessa on tehty vuoden aikana tutkimuksen saralla paljon. Uusi jätelaki ja asetukset velvoittavatkin vähentämään elintarvikejätettä. Toimijoilla on nyt velvollisuus pitää kirjaa syntyvästä jätteestä, ja velvollisuus lahjoittaa ylijäänyt mutta edelleen syömäkelpoinen ruoka jos mahdollista. Nämä ovat hyvät uudistukset ja antavat hyvän pohjan kaikelle tekemiselle! Yrityksille Luke on laatinut oppaan elintarvikejätteen kirjanpidon avuksi. Itse olen myös ollut lukuisissa seminaareissa ja palavereissa kertomassa miten kirjaaminen kannattaa käytännössä tehdä. Kysymyksiä onkin herännyt ja niihin on pystytty vastaamaan, alussa asia voi tuntua työläältä mutta jatkossa seuranta auttaa paitsi hävikin vähentämisessä myös kustannusten hallinnassa.

Lukessa on alkanut tänä vuonna kaksi uutta projektia: toinen ravitsemispalveluille (ROMANCE) ja toinen ruoan uudelleenjakamisen tehostamiseen (FOOD WASTE ECOSYSTEM). Romance hankkeessa on tarkoituksena kehittää mittaamista ja sen menetelmiä, kokeilla uusia vähentämiskeinoja sekä viestinnän mahdollisuuksia. Hankkeessa on mukana joukko yrityksiä, jotka järjestävät kampanjan nyt Hävikkiviikolla ja kokeilevat monia uusia keinoja syksyn ja ensi kevään aikana. Ecosystem hankeessa on tavoitteena kehittää pääkaupunkiseudun ruokaekosysteemiä, ja ottaa mukaan ruokahävikin vähentäminen sekä uudelleenjakaminen. Hankkeessa on mukana alueen tärkeät kunnalliset ruokapalvelut ja lisäksi mukaan on tulossa muita alan toimijoita ja yrityksiä. Ruoan uudelleenjakaminen on erittäin tärkeä osa hävikin vähentämistä ruokaketjussa. Ruokaa voi jäädä hyvästä ennakoinnista huolimatta alkutuotannosta, teollisuudesta, kaupoista, tukuista, joista onkin jo perinteisesti lahjoitettu erilaisille järjestöille. Nyt mukana ovat aika lailla uutena myös ravitsemispalvelut, joissa on edelleen potentiaalia myös lisätä lahjottamista. Toki ensisijainen keino on aina hävikin vähentäminen. Tätäkin työtä kehitetään myös EU tasolla eteenpäin ja komission työryhmä työskentelee edistääkseen uudelleenjakamista: tavoitteena on tukea hyviä käytäntöjä, joilla jäsenmaat voivat samaan aikaan vähentää hävikkiä jätehierarkian mukaisesti, lisätä ruoan hyödyntämistä sekä parantaa kaikkein heikoimpien asemaa ja ravitsemusta.

Uusien projektien lisäksi jo aiemmin alkaneet CIRCWASTE ja FOODSTEP jatkavat edelleen. CIRCWASTE hankkeesta on tulossa loppuseminaari lokakuun lopussa, siellä Lukenkin tutkijat kertovat hankkeen aikana tehdystä työstä kiertotalouden kehittämiseksi. FOODSTEP jatkaa terveyttä ja kestävyyttä kehittävän ruokamallin tutkimista.

Hävikkiviikon kampanjassa 2023 kohderyhmänä ovat erityisesti nuoret aikuiset. Kampanjassa keskitytään myös edistämään kasvisten ja leivän hyödyntämistä, jotta niiden hävikki vähenisi. Jokainen voi miettiä miten omassa taloudessa voisi päästä lähelle nollaa, miettisikö tarkasti kauppalistan vai keksisikö uusia hyviä hävikkireseptejä. Hyviä vinkkejä on tarjolla ja käytännön kokeilua on helppo tehdä kotona.

Oikein hyvää syksyä ja muistakaa syödä kaikki kukkakaalit ja omenat!

Terveisin Kirsi Silvennoinen

 

Hävikkiviikko: https://www.kuluttajaliitto.fi/havikkiviikko/

Eurostat ja elintarvikejätemäärät  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Food_waste_and_food_waste_prevention_-_estimates#Amounts_of_food_waste_at_EU_level

ROMANCE Hävikinhallintaa ravitsemispalveluille https://projects.luke.fi/ravintolafoorumi/hankkeet/

FOOD WASTE ECOSYSTEM – ruokahävikin vähentäminen ja hävikkiruoan hyödyntäminen https://hevinnovations.fi/food-waste-ecosystem/

CIRCWASTE https://www.materiaalitkiertoon.fi/fi-fi/circwaste

FOODSTEP https://ruoka-askel.fi/

Jätelaki ja asetukset – mikä muuttui, miten toimin? https://ym.fi/jatteet/jatelaki