Ruokaketjun yksi merkittävimpiä kestävyysongelmia – ja päästölähteitä – on ruokahävikki. Pois heitetty ruoka aiheuttaa niin ympäristö- kuin taloudellista kuormaa, sekä vaikuttaa sosialiseen ja [ruoka]kulttuuriseen kestävyyteen.

Food waste ecosystem -hanke (2023-2026) luo pääkaupunkiseudulle uudenlaisen ja verkostomaisen toimintatavan, jonka myötä ruokahävikki vähenee ja sitä pystytään hyödyntämään tehokkaammin. Hankkeessa kartoitetaan alueellista elintarvikejätteen toimintaympäristöä, toimijoita ja sidosryhmiä. Tavoitteena on osallistaa ravitsemisyrityksiä ja julkisia ruokapalveluita verkostomaiseen toimintaan, jakaa hyviä yhteisiä työkäytäntöjä, ja hyödyntää hävikkiruokaa entistä tehokkaammin. Ruokahävikkiekosysteemi tukee pääkaupunkiseudun kestävää kehitystä, hiilineutraalisuustavoitteita, sekä rohkaisee ruoan kiertotalouteen. Ekosysteemi on toimintaympäristönä erityisen hyvä ravitsemisalalla, jossa toiminta on hyvin pirstaleista: toimipaikkoja on aluella tuhansia, ja vaikka henkilökohtaisia verkostoja esim. ravintoloitsijoiden välillä on olemassa, varsinaista yhteistyötä toimijoiden välillä on melko vähän.

FWE-hankkeen osapuolia eri työpaketeissa ovat Helsingin ja Vantaan kaupungit, Luonnonvarakeskus ja Laurea ammattikorkeakoulu. Lisäksi alueen ruoka-aputoimijat osallistuvat hankeeseen aktiivisesti. Luken osuus on alkuvaiheessa kartoittaa alueella toimivien ravitsemispalveluiden määriä, toimialaluokkia, ja saada alustava kuva pääkaupunkiseudulla syntyvästä ruokahävikistä. Luken työpaketissa tavoitellaan ruokahävikin määrän ja laadun seurantamallin luomista. Ruokahävikille voidaan asettaa vähentämistavoitteita ainoastaan säännönmukaisen mittaamisen perusteella, joten standardoitu malli on olennaista hankkeelle. Luken pitkällä kokemuksella ravitsemispalveluiden ruokahävikistä työpaketissa pyritään myös etsimään ja jakamaan parhaita vähentämiskäyntäntöjä. Luke osallistuu ruokahävikin kehittämiseen mm. ravintolapiloteilla, viestinnällä sekä yhteistyöllä ravintolaelinkeinon ja julkisten ravitsemispalveluiden kanssa.

Vantaan kaupungin elinkeinopalvelut on hankkeen pääkoordinaattori. Helsingin kaupunkiympäristön toimiala kehittää työpaketissaan ruokahävikin vähentämistä ja hyödyntämistä, sekä selvittää elintarvikejätteen laatua. Laurea AMK puolestaan yhteiskehittää ruokahävikin teeman ympärillä elinkeinon kanssa mm. uusia liiketoimintamalleja, innovaatioita, sekä ruokaketjun resilienssiä.

Tälle sivulle päivitetään materiaalia ruokahävikkiin hankkeen edetessä.

Seuraa Food Waste Ecosystemiä LinkedInissä.

Lisätietoja:

Erikoistutkija Kirsi Silvennoinen, kirsi.silvennoinen@luke.fi

Projektipäällikkö Mari Itkonen, mari.itkonen@vantaa.fi