Muistilista hävikkimittauksen aloittamiseen

Hanki keittiöön tarvittavat välineet

  • Oma biojäteastia ruokahävikille 
  • Oma biojäteastia syömäkelvottomalle biojätteelle
  • Oma astia asiakkaiden lautastähteelle (tämä usein astianpalautuspisteessä) 
  • Kynä ja vihko, hävikinmittauslomake tai puhelin/tietokone (jos käytät tietokonetta tai puhelinta, voit käyttää vaihtoehtoisesti taulukkolaskentaohjelmaa tai erillistä hävikinkirjausohjelmaa tai tuotannonohjausjärjestelmän hävikkityökalua) 
  • Vaaka tai useampi

Valitse jäteastioille ja muille mittausvälineille sellaiset paikat keittiössä, että niille on riittävästi tilaa, niitä on arjessa helppo käyttää ja ne löytyvät aina samoilta paikoilta. Ei haittaa, vaikka asiakkaat laittavat servietit biojäteastiaan. Niiden paino on yleensä niin pieni, ettei niitä tarvitse huomioida. 

Kirjaa ylös valmistettujen ruokien määrä ja päivittäinen asiakasmäärä. 

Punnitse ruokahävikki-, keittiön biojäte- ja lautastähdeastia päivän päätteeksi vaa’an avulla. Muista vähentää lukemasta astian paino. Kirjaa ylös ruokahävikin, keittiöbiojätteen ja lautastähteen määrät omille riveilleen. Voit myös punnita ja kirjata linjastoon ja keittiöön ylijääneen ruoan ruokalajeittain, jolloin tulokset ovat tarkemmat. 

Varmista, että kaikki keittiön työntekijät tuntevat mittauskäytännöt ja heillä on riittävät tietotaidot ja aikaa mittaamisen tekemiseen. 

Tee hävikin mittaamisesta rutiini. Menekin ja hävikin seuranta auttaa havainnoimaan, miten ruokalista vaikuttaa hävikkiin, miten eri vähentämistoimet tehoavat ja miten pidemmän tähtäimen hävikinvähennystavoitteet toteutuvat.