Tutustu Hävikki haltuun! -koulutusmateriaaleihin

Tähän osioon olemme koonneet koulutusmateriaalipaketin ravitsemispalvelujen ammattilaisille ruokahävikin vähentämisen tueksi. Materiaalit ovat tuotettu  PAJATSO-oppimis- ja yhteistyöalustalle osana Ruokahävikin liiketoimintaekosysteemiä rakentamassa (PAJATSO)-hanketta. Hankkeessa mukana ovat Vaasan yliopisto, Luonnonvarakeskus  ja Lapuan kaupunki. Hanketta on rahoittanut Euroopan aluekehitysrahasto EAKR.