Haluatko vähentää ruokahävikkiä? Nyt se onnistuu Lukelokilla!

Luonnonvarakeskus Luke on kehittänyt ravitsemispalveluille helppokäyttöisen online-sovelluksen Lukelokin ruokahävikin mittaamiseen. Hävikkiseurannan avulla yritys saa ajankohtaista tietoa tavoitteiden saavuttamiseksi ja voi kohdentaa vähentämistoimet oikein.

Hävikkiä vähentämällä säästyy selvää rahaa, mutta vähentäminen on vaikeaa, ellei lähtötaso ole tiedossa. Aiemmat mittausprojektit ovat osoittaneet, että oma, mutu-tuntuman perusteella tehty arvio hävikistä osuu usein pieleen. Kun ravintolan hävikki lisäksi koostuu yleensä useista pienistä puroista, kokonaismäärään on vaikea päästä käsiksi ilman tarkkaa mittaamista.

Ruokahävikki on kasvavassa määrin esillä myös kuluttajien huolenaiheena. Mittaaminen ja seuranta antaa yritykselle hyvän tilaisuuden viestiä asiakkaille aiheesta ja osoittaa, että yrityksessä halutaan toimia vastuullisesti.

Sovellusta voi käyttää puhelimella, tabletilla tai tietokoneella. Hävikki kirjataan syntypaikan mukaan eli jaoteltuna keittiöhävikkiin, tarjoiluhävikkiin ja lautastähteisiin. Lukelokiin voidaan syöttää ruokalistat valmiiksi, jolloin päivittäinen mittaaminen on helppoa ja yksinkertaista.  Mittausmenetelmää voi käyttää linjasto- ja annosravintoloissa tai näiden yhdistelmässä. Ohjelma laskee hävikin valmistettua ruokamäärää kohti ja asiakasta kohti. Tulosten perusteella voidaan arvioida, missä ja miksi hävikkiä syntyy eniten.

Lue lisää: Lukeloki-diaesitys

Ilmoittaudu mukaan lomakkeella tai kysy lisätietoja tutkimukseen osallistumisesta sähköpostitse lukeloki@luke.fi tai Kirsi Silvennoinen 029 532 6540