I Sverige kommer det krävas en omfattande nyrekrytering av skogsmaskinförare. En undersökning initierad av TSG (skogsbrukets tekniska samverkansgrupp) visar att en stor andel av skogsbrukets maskinförare kommer att uppnå pensionsålder under de närmsta tio åren. Samtidigt finns indikationer på att yngre maskinförare hoppar av efter 5–15 år i yrket.

För att tillföra enkla basfakta till diskussionen om skogsbrukets kompetensförsörjning vad gäller maskinförare samlades uppgifter om ålder och kön på aktiva skogsmaskinförare in via TSG:s medlemmar. Undersökningen bygger på uppgifter om anställda förare hos Sveaskog, Södra, SCA och Holmen samt från ett stort antal entreprenadföretag anslutna till Skogsentreprenörerna (SE). Totalt ingår 1 201 förare i materialet, som fördelar sig över hela landet.

I resultatet framgår att kåren har två ålderspucklar, dels vid åldersgruppen 25–35 år och dels vid 50–60 år, med en svacka i åldersspannet däremellan. Genomsnittsåldern för skogsbrukets maskinförare var enligt denna undersökning 44 år. Fem procent av de yrkesaktiva förarna har passerat den traditionella pensionsåldern på 65 år.

Man skulle kunna tänka sig att mönstret med varierande antal i olika åldrar beror på årskullarnas storlek. Därför undersöktes korrelationen mellan årskullarna och antal skogsmaskinförare med ett visst födelseår. Den analysen visade att de två pucklarna och svackan delvis, men inte helt, kunde förklaras av födelsetalen.