Ny rapport tydliggör likheter och skillnader mellan skogsentreprenörer i fyra länder

I en ny rapport, framtagen inom FOBIA-projektets arbetspaket för affärsmodeller, presenteras en omfattande kartläggning av den nuvarande situationen för skogsentreprenörer i Finland, Skottland, Irland och Sverige. Rapporten innehåller bl.a. beskrivningar av vilka tjänster som företagen erbjuder idag, deras maskin- och personalresurser, hur deras kundrelationer ser ut, samt vilka utvecklingsbehov som finns inom branschen idag. Därtill presenteras även analyser av skogsentreprenörernas ekonomiska situation. Forskare och branschexperter från de fyra länderna har …

”I den här branschen är det inte könet som avgör, utan vad du kan”

”Inom skogsbranschen utgör personens kön inget hinder för att få sysselsättning eller avancera i karriären. Det är färdigheterna, attityden och förmågan att ta initiativ som bär – och det gäller män som kvinnor”, säger utvecklingschef Eila Lautanen från Arbetseffektivitetsföreningen. Eila Lautanen baserar sina synpunkter på både hårda fakta som egna erfarenheter från fyrtio år av studier och arbete inom skogsbranschen. Hon har tagit examen på alla nivåer i branschen och …

Maskindata vinner över fingertoppskänsla

Även småföretagare har nytta av maskindata från analysprogram som ständigt utvecklas. De finländska skogsmaskinentreprenörerna ligger i framkant när det gäller att utnyttja maskindata, säger Seppo Kontteli, produktchef på Komatsu Forest Oy. – I övriga världen är maskinerna fortfarande i huvudsak verktyg. I Finland och Sverige ligger vi klart före när det gäller att utnyttja maskindata systematiskt. Den övriga världen implementerar vanligen nya funktioner efter oss, säger han. Ändå skulle mer …

Slipa formen med Skogsentreprenörernas nya metodkurs

Den har varit på gång länge och nu är den äntligen redo att sjösättas. Skogsentreprenörernas metodkurs! – Under hösten har vi testat den i skarpt läge, säger företagsutvecklaren Ebbe Lindberg, som ansvarar för kursen. Suget efter en egen metodkurs har funnits ett bra tag, och på senare tid har efterfrågan ökat markant. Mycket handlar om att handfast putsa formen – att hitta smått och gott som tillsammans gör såväl förare som …