I Sverige kommer det krävas en omfattande nyrekrytering av skogsmaskinförare

I Sverige kommer det krävas en omfattande nyrekrytering av skogsmaskinförare. En undersökning initierad av TSG (skogsbrukets tekniska samverkansgrupp) visar att en stor andel av skogsbrukets maskinförare kommer att uppnå pensionsålder under de närmsta tio åren. Samtidigt finns indikationer på att yngre maskinförare hoppar av efter 5–15 år i yrket. För att tillföra enkla basfakta till diskussionen om skogsbrukets kompetensförsörjning vad gäller maskinförare samlades uppgifter om ålder och kön på aktiva skogsmaskinförare in …