Tufft för små skogsmaskinsföretag

Naturresursinstitutet har utrett resultatförmågan hos skogsmaskinsföretag i Östra och Norra Finland med hjälp av en bokslutsanalys. Enligt de preliminära resultaten går det sämre för små skogsmaskinsföretag med en omsättning på under 0,5 miljoner euro än för större. Syftet med undersökningen var att ta reda på vilken den bakomliggande orsaken till skogsmaskinsföretagens problem är och hur de kan ta sig ur den svåra situationen samtidigt som man försöker öka virkesanvändningen. Undersökningen ingår …