Arbetskvalitet och anseende är styrkor för skogsmaskinentreprenörer – svårt för underleverantörer

Företagets storlek och lönsamhet går ofta hand i hand. Många mindre skogsmaskinföretag har det svårt, men det finns även framgångsrika företag. Avkastningen på investerat kapital ligger vanligen på högst nöjaktig nivå, även för de största företagen, och är just tillräcklig eller till och med låg för de mindre företagen. Denna information framgår av Naturresursinstitutets undersökning. I undersökningen intervjuade Naturresursinstitutet skogsmaskinentreprenörer i östra och norra Finland och kartlade det ekonomiska läget …

Skogsentreprenörer i norra Sverige: små företag med stora maskiner och varierande lönsamhet

Enligt en ny rapport från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) går det att urskilja fyra typer av skogsentreprenörsföretag i norra Sverige: drivningsspecialister, skogsvårdsspecialister, företag som arbetar med andra skogliga tjänster än drivning eller skogsvård (t.ex. planering, flishuggning, dikning, maskintrailning), samt entreprenörer som kombinerar flera typer av skogliga tjänster. Den som kommit fram till detta är Ida Larsson, jägmästarstudent vid SLU, som inom ramen för FOBIA-projektet färdigställt sitt examensarbete med titeln ”Kartläggning och …

Stora framsteg inom maskinell skogsavverkning

Produktiviteten vid maskinell skogsavverkning har ökat avsevärt sedan början av 1990-talet. För gallringar har produktivitetsökningen varit större än för slutavverkningar. Detta framgår av Naturresursinstitutets studie, som baserar sig på skördardata från åren 2014–2017. I studien utreddes bland annat avverkningsförhållanden, strukturen på maskinernas tidsanvändning, produktivitet och bränsleförbrukning. Hopsamling av hyggesrester sänker produktiviteten Att anpassa arbetssättet för att samla hyggesrester sänkte produktiviteten per effektiv timme med cirka tio procent på grandominerade kalhyggen. …