En affärsmodell: vad det är, och varför den är viktig

En vanlig, och enkel, definition av en affärsmodell är sättet på vilket ett företag skapar och levererar värden. I FOBIA-projektets strävan efter ökad konkurrenskraft för skogliga entreprenadföretag är ett angreppsätt att befrämja utvecklandet av innovativa affärsmodeller. Detta är viktigt för att stimulera entreprenörskap i alla deltagande länder. För just Sverige är affärsmodellernas utveckling vital för att vända den nuvarande situationen där den skogliga tjänstesektorn har en låg attraktionskraft i kombination …

Vad är FOBIA? Introduktion till projektet

FOBIA är ett interregprojekt finansierat av Northern Periphery and Arctic Program (NPA). Projektet syftar till att utveckla verktyg för att underlätta företagande och kompetensutveckling hos skogsentreprenörer och andra skogligt anknutna tjänsteleverantörer i Finland, Sverige, Skottland och Irland. Projektet koordineras av Naturresursinstitutet (Luke), och projektpartners är Arbetseffektivitetsföreningen TTS, Norra Karelens utbildningssamkommun (PKKY), Tietohippu Oy, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Skogsentreprenörerna (SE), University of the Highlands and Islands (UHI),Inverness College, Waterford Institute of Technology. …