Användning av maskindata är inte krävande utan givande

Produktivitetsuppföljning tjänar även de anställdas intressen, säger skogsmaskinentreprenören Asko Piirainen från Sotkamo. Skogsmaskinentreprenören Asko Piirainen från Sotkamo har en inarbetad morgonrutin på kontoret. – Jag laddar ner från molnet nya hyggesdata, kompletterar dem och laddar upp dem i systemet, säger Asko Piirainen, som är vd för Metsäurakointi Piirainen Oy. Han följer upp alla maskindata, det vill säga de data som skogsmaskinerna samlar in automatiskt, om bland annat tidsåtgången vid avverkningen, …