Ett informationssystem ger bättre resultat och mera pengar för skogsmaskinföretag

Riktlinjer för arbetet, information till planläggningen och beräkningar för offerter. Tietohippu Oy behandlar information som stöder skogsmaskinföretagens affärsverksamhet. ”Det är förmodligen det största misstaget som du gör om du jobbat helt på praktisk känsla – det kommer att påverka ditt företags lönsamhet”, sa en drivningsföretagare till Timo Komulainen från Tietohippu. I FOBIA-projektet söker vi efter bättre lönsamhet för skogsmaskinföretag genom att utnyttja information från arbetsplatserna på ett mångsidigt sätt. Informationssystemen …

Gemensamma krafter för förbättrad interaktion och ljusare framtid

Svenska skogsentreprenörer står inför utmaningar när det gäller rekryterings- och utbildningsbehov. Digitala lösningar kan mycket väl vara en lösning för en ljusare framtid. Johan Dietrichson från SE Skogsentreprenörerna känner väl till affärsklimatet inom skogsentreprenad i Sverige. Entreprenörerna, särskilt de i norra delarna av landet, är i stark beroendeställning av de stora skogsbolagen. Vanligtvis tecknas avtal med avverkningsentreprenörerna i endast ett till tre år. Ett avverkningsföretag består i medel av fyra …