Skogsmaskindata underutnyttjade – fördelar finns att hämta särskilt inom styrning av affärsverksamheten

Meddelande från Naturresursinstitutet och Arbetseffektivitetsföreningen TTS Närmare en tredjedel av skogsmaskinföretagarna verksamma i Finland anser inte att skogsmaskindata är viktiga i deras affärsverksamhet, framgår det av en enkät som TTS har genomfört och som ingår i projektet FOBIA som koordineras av Naturresursinstitutet. Inom projektet utvecklas affärskompetensen i skogstjänstföretag som är verksamma i de perifera delarna av Finland, Sverige, Skottland och Irland. Med maskindata avses avverkningsdata som skogsmaskinerna tar fram och …