Man kan alltid bli bättre

När man fick möjligheten att delta i FOBIA-projektet, inspirerades skogsmaskinskolan Riveria Valtimo särskilt av projektets internationella karaktär. – Vi har utvecklat en kompetenskartläggning och arbetsmetodsutbildning för skogsmaskinförare. Tanken är att öka förarnas effektivitet med hjälp av ett systematiskt förfarande. Då förbättras också lönsamheten. Inom ramarna för FOBIA exporterar vi konceptet på prov till Skottland, Irland och Sverige, berättar utbildningschefen Mikko Saarimaa. De resultat som erhållits i kompetenskartläggningen jämförs med kraven …

Lönsamhet i småföretagen!

Foto: Saku Ruusila/Riveria, Valtimo Stammarna åker i traven som genom ett trollslag, och åter ligger en stämplingspost vid vägkanten. Skogsbioindustrin gör för närvarande stora investeringar och det finns efterfrågan på virke. Investeringarna och tillväxten har emellertid inte nått de små skogsmaskinföretagen. Lönsamheten är ofta svag och ställvis är bristen på kompetent arbetskraft överhängande. – Skogsmaskinföretag med en omsättning på under en halv miljon euro har en dålig ekonomisk prestanda, berättar …

Brådskande tider framför – Skogsbrukssektorn växer på Irland

Laois Sawmills, ett irländskt trävaruföretag, ökar inköpsvolymerna av rundvirke från 100 000 m3 till 250 000 m3 per år under de närmaste tre åren, och anlitar fler privata skogsägare. John Kelly, företagets inköpschef, ansvarar för att säkra virkesförsörjningen. Vi träffade honom för att tala om hans arbete och om den irländska skogsindustrins expansion. Hur ser Laois Sawmills verksamhet ut? Vårt sågverk hanterar 100 000 m3 pallträ och använder 5 000–6 000 m3 massaved som pannbränsle. (Obs: Pallträ …

Nya möjligheter att nyttja data från skogsmaskiner

I projektet utvecklar vi olika praktiska hjälpmedel som kan bidra till att förbättra skogsentreprenörernas operativa verksamhet. Skogsmaskinernas driftsuppgifter (s.k. mom-data) kommer att läsas av med ett program som utvecklas men redan nu kan testas. En fritt distribuerad web-applikation kan laddas ner av vem som helst. Applikationen stöder forskningsverksamhet, men även olika ändamål inom företagsverksamheten. Det är möjligt att hämta test-versionen via den här länken: FOBIA StanForD2010 parser. Ökad funktionalitet kommer …

Nytt verktyg för att karaktärisera affärsmodeller för skogliga entreprenadtjänster

Filip Benjaminsson, jägmästarstudent vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå, presenterade i mars 2018 sitt examensarbete ”Utveckling av ett verktyg för att karaktärisera affärsmodeller för skogliga entreprenadtjänster”. Examensarbetet har genomförts inom ramen för FOBIA-projektet, och målsättningen var att ta fram ett ramverk för kartläggning och jämförelse av affärsmodeller för skogliga entreprenadtjänster. Affärsmodell – vad är det? En affärsmodell beskriver hur ett företag är tänkt att fungera och den är uppbyggd av …