Oikeusministeriö kieltäytyi rekisteröimästä Maatalousministeriön vahvistamia metsätalouden uusia normatiivis-oikeudellisia säännöksiä, koska Maatalousministeriöllä ei Metsätalousvirasto Rosleshozin siirryttyä hallituksen alaisuuteen enää ole toimeenpanovaltaa metsätalouden säännösten vahvistajana. Ongelmalliseksi tilanteen tekee se, että myöskään Rosleshozilla ei ole tähän tarvittavaa toimeenpanovaltaa ennen kuin tarvittavat muutokset sen valtuuksia säätelevään asetukseen on tehty. Nyt federaatiotasolla jumissa olevien uusien normatiivis oikeudellisten asiakirjojen joukkoon kuuluvat mm. puunkorjuun, metsänhoidon ja metsänuudistamisen uudet säännökset. Tällä hetkellä on epäselvää, milloin prosessi saadaan jatkumaan.

Lähteet:
Venäjän Greenpeace