Presidentti Medvedevin syyskuun alussa antama lausunto metsätalouden normatiivisen perustan puutteellisuudesta tarkentui eilen kun hänen laatimansa lista tilanteen korjaamiseen tähtäävistä määräyksistä julkaistiin. Lista sisältää useita metsätalouden normatiivisen pohjan uudistamista pohjustavia selvityksiä, joista suurin osa kohdentuu odotetusti metsäpalontorjunnan ongelmiin.

Listan keskeisin määräys on jo aiemmin esillä ollut hallituksen tehtäväksi annettu metsälainsäädännön muutosten valmistelu, jonka sisältö tarkentui nyt julkaistun asiakirjan myötä. Presidentin määräyksen mukaan hallituksen tulee valmistella ja viedä duuman käsittelyyn esitys metsälain säädännön muutoksista, joiden tavoitteena on metsäsektorin toiminnan tehostuminen, huomioiden metsäpalontorjuntaan ja metsänsuojeluun, metsänuudistamiseen sekä valtionhallinnon eri organisaatiotasojen välisen yhteistyön kehittämiseen liittyvät näkökohdat. Erityisen kriittisesti tarkastellaan paloturvallisuutta koskevaa lakia numero 69 (21.12.1994) ja muuta metsäpalontorjunnan normatiivista perustaa. Lakimuutoksia koskevan esityksen tulee olla valmis 20. lokakuuta mennessä.

Metsälainsäädännön uudistamiseen tähtäävän selvityksen lisäksi presidentti määräsi suoritettavaksi pääministeri Putinin vastuulla olevan metsien vakuutusjärjestelmän kehittämistä koskevan selvityksen, jonka on määrä valmistua 10. lokakuuta mennessä. Kolmas presidentin edellyttämä selvitys koskee metsäsektorin työvoiman ammattitaidon kehittämismahdollisuuksia. Tämän selvityksen tekemisen Medvedev määräsi yhteisesti opetus- ja tiedeministeriön sekä metsätalousministeriön johdon vastuulle. Työn valmistumisen takarajana on lokakuun 15. päivä.

Nyt julkaistu määräyslista pohjautuu 8.syyskuuta Gorkissa pidettyyn metsätalouden kehittämistä koskevaan kokoukseen.

Lähde: Venäjän Federaation hallituksen sivut