Ilim Groupin investoinnit Irkutskin alueelle ovat yhteensä yli 860 miljoonaa dollaria, kertoi yhtiön johtajienneuvoston puheenjohtaja Zakhar Smushkin 6.-9. syyskuuta pidetyssä kansainvälisessä Baikal forumissa.

Uuden sellulinjan rakentaminen Bratskin tehtaalle tulee maksamaan yhtiölle tähänastisten arvioiden mukaan 670 miljoonaa dollaria. Tämän lisäksi Ilim Group on Smushkinin mukaan jo sijoittanut yli 130 miljoonaa dollaria puunkorjuu- kuljetus- ja tienrakennusteknologiaan. Investointien vaikutuksesta työn tuottavuus on Smushkinin mukaan kaksinkertaistunut ja raaka-aineen omakustannushinta alentunut 20 %

Bratsk -hankkeen tähänastinen toteutus on tuottanut ongelmia lähinnä työvoiman osalta. Yhtiöllä on ollut vaikeuksia löytää riittävän ammattitaitoista työvoimaa tehtaan rakennusvaiheen asennustöihin, jotka työllistävät enimmillään 1500 henkeä. Puunhankinnan osalta ongelmia on tuottanut lähinnä heikko tieverkosto sekä kehittyneisiin metsätalousmaihin verrattuna heikko puunsaanti pinta-alayksikköä kohden.

Mahdollisena ratkaisuna näihin ongelmiin Smushkin näkee sen, että suurille metsäteollisuusyrityksille annettaisiin oikeudet suorittaa erityisiä hakkuuoperaatioita vuokratuilla metsäalueilla. Tämä antaisi heille mahdollisuuden tehostaa hakkuutoimintaa vuokraamatta lisää maata, ja johtaisi samalla myös alentuneisiin hakkuu- ja kuljetuskustannuksiin, vaikuttaen myönteisesti myös metsien tuottavuuteen. Ilim käynnisti tähän ajatukseen liittyvän pilottihankkeen Irkutskin alueella aiemmin tänä vuonna.

Lähde: Ilim Group