”Viime kesä oli osoitus siitä, että Venäjän sekä metsätalouden nykyinen normatiivinen perusta että sektorin organisaatiorakenne ovat puutteellisia”, julisti presidentti Medvedev metsätalouden kehitystä käsitelleessä kokouksessa 8. syyskuuta.

Nykyisen metsälain keskeisimmiksi ongelmakohdiksi ovat presidentin mukaan osoittautuneet metsäpalontorjunta, metsien vartiointi, metsien suojelu sekä metsänuudistaminen, jonka ala on tarkoitus kaksinkertaistaa seuraavan kolmen vuoden aikana.

Valtionpäämies painotti, että tilanne vaatii nykyisen metsälainsäädännön ja metsätaloudesta vastaavien tahojen organisaatiorakenteen huolellista analyysia, jonka presidentti määräsi hallituksen tehtäväksi elokuun lopussa. ”Toiminnan tehostamisen ensimmäinen askel, metsätalousvirasto Rosleshozin siirtäminen suoraan hallituksen alaisuuteen, on otettu”, totesi presidentti, mutta uudistukset eivät kuitenkaan välttämättä lopu tähän. ”Jos nykyinen ratkaisu ei osoittaudu toimivaksi, olen valmis muuttamaan Roslehozin rakennetta uudelleen, tarvittaessa radikaalisti.”

Metsätalousviraston organisaatiomuutoksen presidentti aloitti nimeämällä sille uuden johtajan, tätä ennen mm. Petroskoin kaupunginjohtajana, Karellespromin pääjohtajana ja metsätalousviraston varajohtajana toimineen Viktor Masljakovin. Hallituksen alle siirtymisen myötä metsätalousvirasto sai lisää valtaa, ja sen mukana myös vastuuta. Uuden metsälakireformin pohjustamisen itsenäisen metsätalousviraston tärkeimpiä tehtäviä ovat uuden metsätalouden kehittämisohjelman ja valtiollisen metsärekisterin laatiminen.

Metsätalouden kehittämistä koskeva kokous pidettiin 8. syyskuuta Gorkin kaupungissa, Moskovan alueella. Tilaisuuteen osallistui presidentin lisäksi Rosleshozin johto sekä arvovaltainen joukko aluehallinnon ja metsäteollisuuden edustajia.

Lähde:
Venäjän Federaation presidentin sivut