SOMPA-hanke kehittää ekologisesti ja taloudellisesti kestäviä keinoja hoitaa suometsiä ja -peltoja. Käynnissä on lisäksi iso joukko muita hankkeita, joissa työskentelee useita SOMPAn tutkijoita. Nämä SOMPAn sisarhankkeet täydentävät ja tukevat SOMPAn tekemää tutkimusta tarkastellen muun muassa monia turvemaiden kestävään käyttöön ja hiilineutraaliuteen liittyviä teemoja. Lue lisää sisarhankkeista alta: 

CANEMURE – kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia

 • Raisa Mäkipää (koordinoi CANEMURE-hankkeessa maa- ja metsätaloutta koskevaa osioita), Jyri Seppälä (hankkeen vastuullinen johtaja)

Legitimacy2035: Kansalaiset, legitimiteetti ja Suomen muutos hiilineutraaliksi hyvinvointivaltioksi

 • Kati Kulovesi on konsortion johtaja

Hiilineutraali Suomi 2035 – ilmasto- ja energiapolitiikan toimet ja vaikutukset (HIISI)

 • Sampo Soimakallio

Turvepeltojen ilmastokestävä viljely – viljelijän näkökulma (TURINA)

 • Kristiina Lång (hankkeen johto); Hanna Kekkonen

Climate-Smart Forestry in Europe – European network

 • Aleksi Lehtonen, Project lead: Gert-Jan Nabuurs

INSURE: Indicators for successful carbon sequestration and greenhouse gas mitigation by rewetting cultivated peat soils

 • Kristiina Lång, Hanna Kekkonen

Peatland Rewetting In Nitrogen-Contaminated Environments: Synergies and trade-offs between biodiversity, climate, water quality and Society (PRINCESS)

 • Kristiina Lång

Orgaanisten maiden ilmastopäästöjen hillintä nautakarjatiloilla (OMAIHKA)

 • Hanna Kekkonen

Suo-PPP Kestävää metsänhoitoa turvemaille – ratkaisuja taloudellisiin ja ekologisiin ongelmiin

 • Raija Laiho

Työkaluja ja menetelmiä turvemaiden metsien käytön vesistö- ja ilmastovaikutusten torjuntaan, TurVI

 • Sakari Sarkkola

LIFE OrgBalt: Demonstration of climate change mitigation potential of nutrients rich organic soils in Baltic States and Finland

 • Raija Laiho

Maatalousmaankäytön optimointi ilmastonmuutoksen hillintäkeinona (OPAL-Life)

 • Kristiina Lång, Raisa Mäkipää, Aleksi Lehtonen, Heikki Lehtonen

Rahanarvoisia vaihtoehtoja syväturpeisten viljelysmaiden käsittelyyn (RATU)

 • Heikki Lehtonen

Maaperätiedon kehittäminen (MaaTi)

 • Raisa Mäkipää

Turvemaiden kestävän metsänhoidon talouspaketti (TUKEME)

 • Anssi Ahtikoski, Hannu Hökkä, Artti Juutinen

Toimiva säätösalaojitus turvepeltojen hiili- ja ravinnepäästöjen vähentäjänä (Turvecontrol)

 • Merja Myllys, hankkeen johto, Kristiina Lång, hankkeen ohjausryhmä

Turvepeltojen hiilipäästöt kuriin innovatiivisella vesienhallinnalla (Vesihiisi)

 • Kristiina Lång, hankkeen johto; Merja Myllys, hankkeen varapäällikkö

Tuuppausta ilmastoviisaaseen maankäyttöön maa- ja metsätaloudessa (TUIMA)

 • Aleksi Lehtonen, Hanna Kekkonen, Emmi Haltia

HoliSoils – Holistic management practices, modelling & monitoring for European forest Soils

 • Konsortiota koordinoivat Raisa Mäkipää ja Aleksi Lehtonen

STN MULTA – Maanviljelyn monihyötyiset ratkaisut ilmastokestävään ruokajärjestelmään

 • Tuomas Mattila

HIILINIELUJA JA ILMASTOHYÖTYJÄ HALLITUIN RISKEIN: Metsiä ja puutuotteita koskevat ohjauskeinot (HILMARI)

 • Mikko Peltoniemi

Metsät turvemailla – ratkaisuja päästöjen hillintään ja hiilinielujen kasvattamiseen (TURNEE)

 • Tuula Aalto

Päättyneet hankkeet

Turvepelloilta päästövähennyksiä – Paikkatieto avuksi (TUPA)

 • Kristiina Lång, Hanna Kekkonen

ILMAVA: Maankäyttösektorin ilmastotoimet – potentiaaliset toimet ja ”ex ante” arvio niiden vaikutuksista kasvihuonekaasujen päästöihin ja nieluihin

 • Aleksi Lehtonen