Tiedekulmassa  25.10.  järjestetyssä  Mitä metsille pitäisi tehdä?  -tapahtumassa  SOMPA -hankkeen johtaja Raisa Mäkipää totesi, että maankäyttösektorilla on kustannustehokkaita päästövähennysmahdollisuuksia, joita ei kannata jättää käyttämättä, koska vaihtoehtona on kalliimpien päästöoikeuksien tai hiilinielujen ostaminen muilta EU-mailta.

Keskustelussa nostettiin esiin myös SOMPA -hankkeessa tehtyä tutkimusta ja hankkeessa nousseita tuloksia, kuten esimerkiksi hankkeessa lasketut skenaariot, joiden mukaan vuoteen 2035 voitaisiin saada noin miljoona hiilidioksidiekvivalenttia hiilinielua, mikäli hakkuujäreydessä olevissa kuusivaltaisissa, runsasravinteisissa turvemetsissä siirryttäisiin avohakkuista jatkuvapeitteisiin hakkuisiin. 

Keskustelussa metsien roolista ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjunnasta ja tehokkaista toimista oli mukana tutkimusprofessori Raisa Mäkipää, professori Jyri Seppälä sekä suometsätieteen professori Annamari Laurén. 

 

Keskustelu on katsottavissa YouTubessa.  

Keskustelu on saatavilla myös podcast -muodossa.