Valtioneuvosto asetti 9. marraskuuta uuden ilmastopaneelin kaudelle 2024-2027. Suomen ilmastopaneeli on tieteellinen ja riippumaton asiantuntijaelin, joka toimii ilmastolain alaisena. Paneelin tehtävänä on antaa lausuntoja, tukea ilmastopolitiikan suunnittelua, ja tuottaa tieteellistä tietoa päätöksenteon tueksi. 

Ilmastopaneeliin valittiin mukaan 15 huippututkijaa, jotka edustavat ilmastopolitiikan kannalta keskeisiä tieteenaloja. Valtioneuvosto nimittää Suomen ilmastopaneelin jäsenet korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten antamien ehdotusten perusteella neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Paneelin puheenjohtajaksi valittiin Suomen ympäristökeskuksen professori Jyri Seppälä, joka toimii myös SOMPA -hankkeen biotalouden kestävyyttä arvioivan työpaketin johtajana. Lisäksi ilmastopaneelin jäseniksi valittiin SOMPA-hankkeen johtaja Raisa Mäkipää, uudistuva ilmastosääntely ja LULUCF -työpakettia johtava Kati Kulovesi, päästövähennystoimien kannattavuus ja ohjauskeinot -työpakettia johtava Heikki Lehtonen sekä mallinnus- ja skenaariotutkimusta tekevä Sampo Soimakallio. 

 

Lue lisää valtioneuvoston uutisesta.