Kansainvälinen metsäkonferenssi IBFRA2023 kerää tutkijoita, yrityksiä, päättäjiä ja kansalaisyhteiskunnan jäseniä Helsinkiin Pikku-Finlandiaan 28.-31.8.2023 keskustelemaan boreaalisten metsien tulevaisuudesta. Konferenssin teemana on ilmastonmuutokseen sopeutuva, kestävä metsänhoito. SOMPA-hanke on yksi konferenssin pääjärjestäjistä.

Tervetuloa tapaamaan SOMPA-hankkeen tutkijoita paikan päälle! Olemme koonneet nettisivuillemme lisätietoja konferenssissa esiteltävistä suometsiin liittyvistä tutkimuksistamme: löydät ne täältä.

Perjantaina järjestämme konferenssin osanottajille ekskursion Asikkalan Ränskälänkorpeen tutustumaan SOMPA-hankkeen tutkimuskohteeseen. Jos haluat tulla paikalle, ota yhteyttä Sakari Sarkkolaan (yhteystiedot alla).

Voit tutustua ohjelmaan konferenssin nettisivuilla.

Konferenssin abstraktikirja on julkaistu Luonnonvarakeskuksen sarjassa.

SOMPA-tutkimushanke kehittää ekologisesti ja taloudellisesti kestäviä keinoja hoitaa suometsiä ja -peltoja niin, että samalla hillitään ilmastonmuutosta.

The International Boreal Forest Research Association (IBFRA) on kansainvälinen järjestö, joka edistää boreaalisten metsien tutkimusta.

 

Lisätietoja:

Tutkimusprofessori Raisa Mäkipää, Luke, puh. 029 532 2197, raisa.makipaa@luke.fi

Tutkimusprofessori Mikko Peltoniemi, Luke, puh. 029 532 5329, mikko.peltoniemi@luke.fi

Erikoistutkija Sakari Sarkkola, Luke, puh. 029 532 5409, sakari.sarkkola@luke.fi