Kotimaisten palkoviljojen, herneen ja härkäpavun, käyttöä sikojen ruokinnassa voitaisiin huomattavasti lisätä. Niillä voidaan korvata rehun tuontisoija osittain tai kokonaan, riippuen sian tuotannon vaiheesta. Palkoviljoja syöneiden sikojen lihakkuus ja lihan maku on Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimusten mukaan hyvä.

Palkoviljoilla monia etuja

Soijarouheen korvaaminen palkoviljoilla parantaa valkuaisomavaraisuutta ja soijan tuontiin käytettävä pääoma jää suomalaisille tiloille. Biologisen typen sidonnan ansiosta palkoviljojen typpilannoituksen tarve on vähäinen. Palkoviljoilla on syvä ja laaja juuristo, joten ne parantavat maan rakennetta ja ovat hyviä esikasveja.

Kuva: Niina Immonen
Kuva: Niina Immonen

– Valkuaisen laatu on hyvä, koska siinä on runsaasti sioille välttämätöntä lysiini-aminohappoa. Rajoittavana aminohappona on metioniini ja herneessä myös tryptofaani. Palkoviljat sisältävät tärkkelystä, joten ne korvaavat myös rehuseoksen viljaa, kertoo erikoistutkija Hilkka Siljander-Rasi Lukesta.

Palkokasveille tyypillisten haitta-aineiden määrä on herneessä ja härkäpavussa niin pieni, etteivät ne vaadi kuumennuskäsittelyä sikojen ruokinnassa. Soijan kuumennus on välttämätöntä haitta-aineiden tuhoamiseksi.

Sika kasvaa hyvin myös palkoviljoilla

Luken uusimmissa tutkimuksissa on selvitetty palkoviljojen käyttöä emakoiden ja lihasikojen ruokinnassa.

Soijaa täydennysrehussaan saaneet siat kasvoivat keskimäärin 1177 grammaa ja härkäpapua saaneet siat 1193 grammaa päivässä. Härkäpapuruokinnalla sikojen ruhon lihaprosentti oli parempi kuin soijaa sisältävällä ruokinnalla.

Tavanomaiseen vilja-täydennysrehuruokintaan verrattaessa imettävien emakoiden elopainon ja selkäsilavan muutos, rehun syönti ja vieroitettujen porsaiden määrä olivat samat, kun imetysrehussa käytettiin 11 % härkäpapua ja 5 % pellavapuristetta.

Luomuruokittujen emakoiden imetysajan tuotantotulokset olivat samat, kun rehu sisälsi 16,4 % hernettä tai 19,7 % härkäpapua. Luomutuotannossa ei käytetä puhtaita aminohappoja, joten palkoviljojen merkitys valkuaisen lähteenä on suuri.

Jos lihasikojen ruokinta perustuu ohraan ja ohravalkuaisrehuun, täydennysrehun soijarouhe voidaan korvata härkäpavulla ja puhtailla aminohapoilla.

– Härkäpavun pitkäaikaisesta käytöstä emakoiden ruokinnassa kaivataan vielä lisää tutkimustietoa, jotta saataisiin selville sen mahdolliset vaikutukset hedelmällisyyteen, kertoo Siljander-Rasi.

Pikkuporsaiden rehuseoksissa on yleensä useita valkuaisrehuja, joista osan voi korvata palkoviljoilla. Vieroitusajan rehussa palkoviljojen käyttö on rajoitetumpaa kuin suuremmille porsaille.

Palkoviljojen käyttömahdollisuuksiin sikojen ruokinnassa vaikuttavat niiden ja muiden rehuaineiden ravintoainekoostumus, saatavuus ja hinta. Palkoviljojen rehukäytön haasteena on viljelyvarmuus ja sadon määrän vaihtelu. Palkoviljoja tulisi olla tilalle tasaisesti saatavilla. Riittävä saatavuus voisi toteutua sikatilojen ja kasvinviljelytilojen yhteistyön kautta.

Share This

Share This

Share this post with your friends!