ScenoProt-hankkeen tutkimus tehdään kuudessa työkokonaisuudessa.

1. Skenaariot – miten 2030 tavoite saavutetaan

 • Erilaisten tulevaisuuspolkujen löytäminen
 • Vaihtoehtoisten tulevaisuuspolkujen evaluaatio

2. Vaihtoehtoiset proteiinilähteet

 • Proteiinilähteiden monipuolistaminen
 • Vihreä biojalostamo – mm. säilörehusta korkean arvon rehu
 • Uudet proteiinilähteet vesiviljelystä, kalataloudesta ja hyönteisten kasvatuksesta
 • Sienien viljely ja sienet proteiinilähteinä
 • Uudet innovatiiviset raaka-ainehankinnan ratkaisumallit

3. Raaka-aineiden laatu ja prosessointi

 • Uusien raaka-aineiden hyödyllisten ja haitallisten ainesosien tutkimus
 • Uudet teknologiat raaka-aineiden prosessointiin
 • Uudet elintarvikesovellukset
 • Tuotteiden ravintoarvo

4. Sosioekonominen ja ekologinen kestävyys

 • Alkutuotannon ekologinen ja sosioekonominen suorituskyky
 • Skenaariot kehittyneestä ja kestävästä proteiinien tuotannosta
 • Keski-Suomen tapaustutkimus kestävästä proteiinijärjestelmästä

5. Terveys ja turvallisuus

 • Turvallisuus allergioiden näkökulmasta (EFSA:n lähestymistapa)
 • Interventiot terveillä vapaaehtoisilla (markkerit diabetes tyyppi 2:een ja paksusuolen syöpään)
 • Arviot ruokavalion vaikutuksista terveyteen ja terveystalouden kustannuksiin

6. Muutokset kulutuksessa

 • Suomalaisten ja eurooppalaisten kuluttajien ruoankulutusmallien ymmärtäminen
 • Kuluttajanäkökulmasta parhaiden ja hyväksyttävimpien vaihtoehtoisten proteiinilähteiden identifiointi
 • Markkinapotentiaalien määrittäminen suomalaisen elintarviketeollisuuden kilpailukyvyn näkökulmasta
Share This