Polkuja parempaan proteiiniomavaraisuuteen

ScenoProt-hankkeessa tavoitellaan loikkaa valkuaisomavaraisuudessa. Vuonna 2015 alkaneen hankkeen tähän mennessä saatuja tuloksia käsiteltiin Mitä syömme 2030 -seminaarissa Helsingissä 25.1.2017. Tutkimusjohtaja Tuomas Kuhmonen Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta esitteli tulevaisuuspolkuja, joita pitkin proteiinijärjestelmän muutosten olisi mahdollista toteutua. Ensimmäisessä polussa kuluttajien terveystietoisuudesta tulee vahva trendi. Uudet terveelliset elintarvikkeet ovat niin houkuttelevia, että kuluttajat muuttavat maailman valitsemalla niitä. Kotimaisten kasvistuotteiden markkinaosuus kasvaa ja suomalaiset terveellisyyteen nojaavat tuoteinnovaatiot kelpaavat myös vientiin. Toisessa vaihtoehdossa muutos lähtee …